Op 20 april 2017 kreeg Joulz Energy Solutions van Reddyn de officiële opdracht voor het project 150kV/20kV hoogspanningsstation Middenmeer. Na 1,5 jaar is het zover. Joulz Energy Solutions heeft op 31 augustus 2018 op het station Middenmeer de milestone bedrijfsvaardig gereed behaald.

Complimenten voor het team
De complimenten gaan naar heel het team van Reddyn/Joulz dat hard gewerkt heeft aan dit project. De combinatie van UAV-gc en een zeer krappe planning waren in april 2017 zeer uitdagend en door sommigen bestempeld als niet haalbaar. Maar door samenwerking met de verschillende partners en opdrachtgever Reddyn hebben we diverse hobbels in het project overwonnen. Deze samenwerking heeft het kenmerk van het zal ons lukken, wij zullen het tegendeel bewijzen en deze opdracht succesvol afronden en er transparant over communiceren.

Wat hield het project in?
In de Wieringermeer in Noord-Holland bouwt Reddyn het grote nieuwe 150kV/20kV hoogspanningsstation Middenmeer. Reddyn is de gezamenlijk serviceprovider van TenneT en Liander. De aanleiding voor het realiseren van het nieuwbouw onderstation is een schaalvergroting van de decentrale windopwek in de Wieringermeer van 110 MW naar 380 MW. Joulz Energy Solutions is als hoofdaannemer bij dit project betrokken.

De werkzaamheden van Joulz Energy Solutions omvatte:

 • De aanleg van een 150kV AIS-schakeltuin met 14 velden bestaande uit:
  • 4 compensatievelden inclusief compensatie spoel van 50Mvar;’
  • 3 kabelvelden;
  • 6 transformator velden voor 150kV/20kV transformatoren 80MVA;
  • 1 koppelveld.
 • De aanleg van 6 ingerichte transformatorcellen;
 • De aanleg van het 20kV installatiegebouw inclusief tertiaire installaties;
 • De aanleg van alle bijbehorende gebouwen, terreininrichtingen, hekwerk, etc.

Joulz Middenmeer1


Koninklijke VolkerWessels (KVW) heeft via haar dochteronderneming Visser & Smit Hanab de koopovereenkomst getekend met Stedin Groep over de overname van Joulz Energy Solutions.

In mei was het principeakkoord al bereikt. Per 1 september 2018 is Joulz Energy Solutions onderdeel van V&SH.

De Nederlandse markt voor energie-infrastructuur profiteert van een toenemende vraag naar oplossingen die de energie-transitie en de trend naar elektrificatie ondersteunen. Met Joulz Energy Solutions worden aanvullende kwaliteiten rondom hoogspanning, engineering en uitvoering aan Visser & Smit Hanab toegevoegd. Door de activiteiten samen te voegen, zijn Visser & Smit Hanab en JES beter in staat om in de toenemende behoeften van onze klanten te voorzien en succesvol te groeien in dit marktsegment.

foto 1

Joulz Energy Solutions werkt met diverse vakgroepen volgens een ketengestuurd matrixmodel. Eén van de vakgroepen is Secundaire techniek.

Binnen de vakgroep Secundaire techniek verrichten wij werkzaamheden aan diverse projecten en aan het onderhoud aan en de installatie van een groot aantal heel diverse hoogspanningsbeveiligingsinstallaties. Mede door die complexiteit bedraagt de opleidingstijd binnen Secundair gemiddeld 10 jaar. Om de aanwezige kennis te delen, te vergroten en te stroomlijnen is in het voorjaar van 2018 het opleidingstraject Versneld Leren gestart. Rationale hierachter: omdat een basisopleiding voor hoogspanningstechniektheorie ontbreekt, zet Joulz deze zelf op.

Vergroting begrip en samenwerking

Peter Voermans, Hoofd vakgroep Secundaire techniek en teamleider Inbedrijfstelling: ‘Binnen de Vakgroep Secundaire techniek is, net als in de rest van onze organisatie, veel kennis aanwezig. Waarbij de ene vakman veel weet van x en de andere van y. We gebruiken niet allemaal dezelfde definities. Versneld Leren is in het leven geroepen om te zorgen dat we allemaal dezelfde kennis hebben én dezelfde termen gebruiken. Een breder kennisniveau zorgt voor beter inzicht in de diverse componenten en hun samenhang. Bovendien komt dit het onderlinge begrip en de samenwerking ten goede. Projecten zullen we, na een verdere verhoging van het kennisniveau, efficiënter kunnen uitvoeren.’

Eigen vakmensen betrekken

Versneld Leren kent een theorie- en een praktijkgedeelte. Menting Energie verzorgt de theoriekant. De praktijkopdrachten worden gedeeltelijk geschreven door de eigen vakmensen uit de Vakgroep Secundaire Techniek. ‘Doordat onze mensen actief bijdragen aan de modules en praktijkopdrachten voor Versneld Leren, wordt de vele aanwezige waardevolle praktijkkennis, op een constructieve manier gedeeld. De betrokkenheid van de specialisten hierbij werkt zeer aanstekelijk.’ Na de zomer kunnen de cursisten kennis maken met praktijkmodules “uit eigen keuken”. Hiervoor wordt een high tech demo/oefenruimte ingericht. De eerste groep medewerkers is inmiddels gestart met het theoriegedeelte van Versneld Leren. Dit betreft vooral monteurs en technisch specialisten. Ook engineers en werkverantwoordelijken worden in de toekomst worden meegenomen.

Traject versneld leren 50

Traject versneld leren 33


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions