Volg Joulz online

Joulz op Facebook Joulz op LinkedIn Joulz op Twitter Joulz op YouTube

Kennissessie Systems Engineering voor netbeheerders

De rol van Systems Engineering als katalysator van de energietransitie in Nederland dankzij learning communities bij toepassing van System Engineering.

Systems Engineering (SE) is een interdisciplinaire benadering die bijdraagt aan het realiseren van succesvolle systemen. Wat kan Systems Engineering betekenen voor Asset Life Cycle Management tijdens de energietransitie? Dit was de centrale vraag tijdens de kennissessie Systems Engineering die Joulz Energy Solutions op 6 februari 2018 organiseerde op haar Rotterdamse hoofdkantoor. Uit de diverse sessies tijdens deze middag kwam naar voren dat Systems Engineering, dankzij de sterke focus op transparante en voorspelbare projecten, hierbij een grote rol kan spelen.

De kennissessies konden zich verheugen op een flinke belangstelling vanuit diverse netbeheerders. Joost van Gemeren, Hoofd Engineering & Advies van Joulz opende de kennissessie. Marsha Wagner, programmanager Human Capital Agenda van de Topsector Energie poneerde de stelling dat de gevraagde energieoplossingen het noodzakelijk maakt dat medewerkers structureel blijven leren en zich ontwikkelen. Zij pleitte in haar keynote voor het opzetten van een learning community. In een learning community kunnen professionals samen nieuwe kennis ontwikkelen en toepassen om systems engineering daadwerkelijk de katalysator van de energietransitie in Nederland te laten zijn.

Kennissessie netbeheerders

Kennissessies in carrouselvorm

De deelnemers namen vervolgens deel aan drie informatiesessies over verschillende aspecten van SE. Projectontwikkelaar Mark Rienks van TenneT noemde de integrale en gestructureerde benadering van Systems Engineering als succesfactor. ‘SE is een toolbox, een denkwijze én een werkwijze en biedt ook inhoudelijk handvatten,’ aldus Rienks. Lead engineer Koen van Zeeland van Joulz legde de toepassing van SE uit aan de hand van het offshore windproject Borssele Alpha waarbij Joulz als subcontractor is betrokken. Clemens Lohman en Gerhard de Vries van Joulz Engineering & Advies belichtten de toepassing van SE door Joulz in de projecten voor Stedin. Lohman: ‘Aansluiten bij zowel opdrachtgever als leverancier is essentieel als je SE toepast. Als je de behoefte achter de eisen van de opdrachtgever begrijpt, kun je beter meedenken en eventueel alternatieven aandragen.’

Opmars SE in energiesector

Deelnemers en organisatoren kijken terug op een leuke en leerzame middag. Joost van Gemeren: ‘SE is duidelijk bezig aan een opmars in de energiesector. Door dit soort sessies laten we graag zien wat we in huis hebben op dit gebied en openen we de weg voor andere partijen om SE gestructureerd in te zetten.’ Op de uitnodiging om deel te nemen aan een learning community SE in de energiesector wordt enthousiast gereageerd.

Kennissessie netbeheerders2

Gepubliceerd: 20 februari 2018


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions