Volg Joulz online

Joulz op Facebook Joulz op LinkedIn Joulz op Twitter Joulz op YouTube

Joost van Gemeren spreekt op IntelliSub Europe 2018

Tijdens de 5e jaarlijkse IntelliSub Europe 2018 van 10-12 april komen 120+ netwerkbedrijven binnen Europa voor asset management, engineering, operations & maintenance en cyberbeveiligingsprofessionals samen voor drie intensieve dagen van de ontwikkeling van digitale energieinfrastructuren. De doelstellingen voor het klimaat akkoord van Parijs is een belangrijke en uitdagende doelstelling voor de Europese netwerkbedrijven in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Een randvoorwaardelijke eis voor de realisatie van de energietransitie is de digitalisering van de energieinfrastructuur. Aan de hand van een reeks casestudy presentaties laten leidinggevende van Europese netwerkbedrijven zien hoe zij hun investeringsbeslissingen, technologische en organisatorische keuzes en de implementatieplannen zien om de kosteneffectieve inzet van de volgende generatie digitale energieinfrastructuur te stimuleren.
Joulz JoostvanGemeren 01

Op 10 en 11 april staan centraal de onderwerpen de investeringsdrivers, nieuwe systeemarchitecturen en operationele en onderhoudsbenaderingen voor nieuwe en gerenoveerde onderstations in hoogspannings-, middenspannings- en laagspanningsnetwerken. Op 12 april, de derde en laatste congresdag, diep ingaat op cyberfysieke beveiligingsoverwegingen voor de volgende generatie onderstations, met name in de context van IoT en cloud-enabled systemen, geïntegreerd met zelflerende en zelfherstellende mogelijkheden.

Joost van Gemeren, Engineering & Advies, over de rol van organisatie, leren en SE
De doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs vergen een verregaande transitie in het organiseren van netwerkbedrijven in de energiesector. Een essentieel onderdeel van de transitie naar een duurzamere energievoorzieningssysteem hoe we dit gezamenlijk gaan organiseren en leiderschap tonen in de energietransitie. Joost van Gemeren (Hoofd van het Ingenieurs & Adviesbureau binnen Joulz) geeft op 10 april een presentatie over de herinrichting van organisatiestructuren en de ontwikkeling van een leven lang ontwikkelen binnen Joulz. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te realiseren moeten netwerkbeheerders en serviceproviders innovatieve methodeninzetten om de gewenste versnelling in het energiesysteem te realiseren. Een randvoorwaarde om de energietransitie te realiseren is de versnelling van het ontwerpen, realiseren en onderhouden van een digitale infrastructuur. Systems Engineering kan dienen als katalysator van de energietransitie in Nederland dankzij learning communities. Systems Engineering (SE) is een interdisciplinaire benadering die bijdraagt aan het realiseren van succesvolle systemen. Naast de interdisciplinaire benadering is een lerende organisatie en ontwikkelingen van samenwerkingsverbanden een essentieel onderdeel van het realiseren van de energietransitie. De complexiteit van de energietransitie is alleen op te lossen door kwalitatieve samenwerkingsverbanden tussen organisaties. De SE-benadering sluit hierbij naadloos aan.

Gepubliceerd: 05 april 2018


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions