Volg Joulz online

Joulz op Facebook Joulz op LinkedIn Joulz op Twitter Joulz op YouTube

Opleidingstraject Versneld Leren: Eenduidige en brede basis onder hoogspanningskennis

Joulz Energy Solutions werkt met diverse vakgroepen volgens een ketengestuurd matrixmodel. Eén van de vakgroepen is Secundaire techniek.

Binnen de vakgroep Secundaire techniek verrichten wij werkzaamheden aan diverse projecten en aan het onderhoud aan en de installatie van een groot aantal heel diverse hoogspanningsbeveiligingsinstallaties. Mede door die complexiteit bedraagt de opleidingstijd binnen Secundair gemiddeld 10 jaar. Om de aanwezige kennis te delen, te vergroten en te stroomlijnen is in het voorjaar van 2018 het opleidingstraject Versneld Leren gestart. Rationale hierachter: omdat een basisopleiding voor hoogspanningstechniektheorie ontbreekt, zet Joulz deze zelf op.

Vergroting begrip en samenwerking

Peter Voermans, Hoofd vakgroep Secundaire techniek en teamleider Inbedrijfstelling: ‘Binnen de Vakgroep Secundaire techniek is, net als in de rest van onze organisatie, veel kennis aanwezig. Waarbij de ene vakman veel weet van x en de andere van y. We gebruiken niet allemaal dezelfde definities. Versneld Leren is in het leven geroepen om te zorgen dat we allemaal dezelfde kennis hebben én dezelfde termen gebruiken. Een breder kennisniveau zorgt voor beter inzicht in de diverse componenten en hun samenhang. Bovendien komt dit het onderlinge begrip en de samenwerking ten goede. Projecten zullen we, na een verdere verhoging van het kennisniveau, efficiënter kunnen uitvoeren.’

Eigen vakmensen betrekken

Versneld Leren kent een theorie- en een praktijkgedeelte. Menting Energie verzorgt de theoriekant. De praktijkopdrachten worden gedeeltelijk geschreven door de eigen vakmensen uit de Vakgroep Secundaire Techniek. ‘Doordat onze mensen actief bijdragen aan de modules en praktijkopdrachten voor Versneld Leren, wordt de vele aanwezige waardevolle praktijkkennis, op een constructieve manier gedeeld. De betrokkenheid van de specialisten hierbij werkt zeer aanstekelijk.’ Na de zomer kunnen de cursisten kennis maken met praktijkmodules “uit eigen keuken”. Hiervoor wordt een high tech demo/oefenruimte ingericht. De eerste groep medewerkers is inmiddels gestart met het theoriegedeelte van Versneld Leren. Dit betreft vooral monteurs en technisch specialisten. Ook engineers en werkverantwoordelijken worden in de toekomst worden meegenomen.

Traject versneld leren 50

Traject versneld leren 33

Gepubliceerd: 04 mei 2018


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions