In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2030 een deel van de Nederlandse energievoorzieningen uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te behalen moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. Visser & Smit Hanab is op allerlei manieren betrokken bij de opwekking van hernieuwbare energie, zoals in Borssele waar het gigantische offshore hoogspanningsstation Alpha de windmolens op zee verbindt met het landstation.

VolkerWessels ondernemingen Visser & Smit Hanab (V&SH) en Joulz Energy Solutions (JES) werken samen voor TenneT in Borssele. V&SH heeft de hoogspanningskabels op het nieuwe landstation aangelegd, dat gebouwd is door JES. De hoogspanningskabel verbindt windmolenparken op zee met het landstation. Samen leveren deze windmolenparken in de toekomst energie voor 2 miljoen huishoudens.

Bekijk hier het filmpje. 


Op 20 april 2017 kreeg Joulz Energy Solutions van Reddyn de officiële opdracht voor het project 150kV/20kV hoogspanningsstation Middenmeer. Na 1,5 jaar is het zover. Joulz Energy Solutions heeft op 31 augustus 2018 op het station Middenmeer de milestone bedrijfsvaardig gereed behaald.

Complimenten voor het team
De complimenten gaan naar heel het team van Reddyn/Joulz dat hard gewerkt heeft aan dit project. De combinatie van UAV-gc en een zeer krappe planning waren in april 2017 zeer uitdagend en door sommigen bestempeld als niet haalbaar. Maar door samenwerking met de verschillende partners en opdrachtgever Reddyn hebben we diverse hobbels in het project overwonnen. Deze samenwerking heeft het kenmerk van het zal ons lukken, wij zullen het tegendeel bewijzen en deze opdracht succesvol afronden en er transparant over communiceren.

Wat hield het project in?
In de Wieringermeer in Noord-Holland bouwt Reddyn het grote nieuwe 150kV/20kV hoogspanningsstation Middenmeer. Reddyn is de gezamenlijk serviceprovider van TenneT en Liander. De aanleiding voor het realiseren van het nieuwbouw onderstation is een schaalvergroting van de decentrale windopwek in de Wieringermeer van 110 MW naar 380 MW. Joulz Energy Solutions is als hoofdaannemer bij dit project betrokken.

De werkzaamheden van Joulz Energy Solutions omvatte:

 • De aanleg van een 150kV AIS-schakeltuin met 14 velden bestaande uit:
  • 4 compensatievelden inclusief compensatie spoel van 50Mvar;’
  • 3 kabelvelden;
  • 6 transformator velden voor 150kV/20kV transformatoren 80MVA;
  • 1 koppelveld.
 • De aanleg van 6 ingerichte transformatorcellen;
 • De aanleg van het 20kV installatiegebouw inclusief tertiaire installaties;
 • De aanleg van alle bijbehorende gebouwen, terreininrichtingen, hekwerk, etc.

Joulz Middenmeer1

Koninklijke VolkerWessels (KVW) heeft via haar dochteronderneming Visser & Smit Hanab de koopovereenkomst getekend met Stedin Groep over de overname van Joulz Energy Solutions.

In mei was het principeakkoord al bereikt. Per 1 september 2018 is Joulz Energy Solutions onderdeel van V&SH.

De Nederlandse markt voor energie-infrastructuur profiteert van een toenemende vraag naar oplossingen die de energie-transitie en de trend naar elektrificatie ondersteunen. Met Joulz Energy Solutions worden aanvullende kwaliteiten rondom hoogspanning, engineering en uitvoering aan Visser & Smit Hanab toegevoegd. Door de activiteiten samen te voegen, zijn Visser & Smit Hanab en JES beter in staat om in de toenemende behoeften van onze klanten te voorzien en succesvol te groeien in dit marktsegment.

foto 1


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions