Wind op zee betaalbaarder maken: dat is het doel van de omvangrijke wind-op-zee projecten Borssele Alpha en Borssele Beta van TenneT TSO.

HSM Offshore bouwt de fundatie en het offshore transformatorstation voor het aansluiten van beide 700 MW windparken op het elektriciteitsnet. Joulz Energy Solutions is op 23 november 2017 door HSM als onderaannemer gecontracteerd voor Borssele Beta. Al eerder dit jaar zijn we als onderaannemer voor HSM gestart met engineeringswerkzaamheden voor Borssele Alpha.

Onderstreping van onze expertise

Sales Director Joulz Jan Willem Kijlstra: ‘Wij zijn bijzonder blij  met onze betrokkenheid bij de offshore stations voor Borssele Alpha en nu ook Beta. Het bewijst dat Joulz Energy Solutions beschikt over een waardevolle expertise op het gebied van hoogspanning die zich uitstrekt tot de offshore windmarkt. De samenwerking binnen project Borssele Alpha verloopt zeer voorspoedig. Wij kijken ernaar uit om deze samenwerking uit te breiden naar een identiek mooi en duurzaam project.’ 

ondertekening borssele beta 23112017 2

De rol van Joulz Energy Solutions binnen Borssele Beta

Senior Accountmanager Kerem Kaplan: ‘Onze werkzaamheden voor Borssele Beta zijn identiek aan die voor Borssele Alpha. Inmiddels zijn we daar in de fase van het definitief ontwerp. Binnen beide projecten zijn wij als Joulz  verantwoordelijk voor de system integratie van alle High Voltage (HV) componenten op het transformatorstation. Tevens omvat ons werk het ontwerpen van de secundaire installaties en het integreren van het HV SCADA, inclusief het testen en de installatie hiervan. Ook levering en installatie van onder andere de door ons ontworpen besturing- en beveiligingspanelen en de 66kV kabel op het OHVS hoort tot ons takenpakket. De onshore commissioning is een gedeelde verantwoordelijkheid met HSM en Iv-Oil & Gas (Iv), eveneens onderaannemer van HSM.’

De achtergrond: meer windenergie op zee

Borssele Alpha en Beta zijn de eerste grootschalige windparken die worden geconstrueerd onder het Nationaal Energie Akkoord. Naar verwachting is Borssele Alpha in 2019 operationeel, voor 2020 staat Borssele Beta gepland. Tot 2023 breidt TenneT de capaciteit van offshore wind uit met minimaal 3.500 MW.


In oktober 2017 kregen wij te horen dat we de opdracht voor de bouw van het Landstation Borssele van TenneT TSO gegund hebben gekregen.

De aansluitingen van de nog te bouwen offshore windparken Borssele Alpha en Beta worden in dit station verbonden met het bestaande 380kV hoogspanningsnet. Het bestaande station Borssele wordt om deze reden flink uitgebreid. Sales Director Jan Willem Kijlstra: ‘Wij zijn bijzonder blij met deze grote opdracht. Onze positie als toonaangevende partij voor offshore windprojecten wordt hiermee nogmaals benadrukt.’ Ook bij de bouw van Borssele Alpha en Beta platforms zijn wij immers, als onderaannemer van HSM, nauw betrokken.

csm Borssele kaartje 81339ec3d3

Voorbereidingen starten

Tendermanager Kees den Besten: ‘Onze werkzaamheden binnen dit project omvatten levering van ca. 600 ton staalwerk, het plaatsen van de primaire componenten op het staalwerk en bouw , levering van de secundaire en tertiaire installatie en het bedrijfsvaardig opleveren. Bijzonder aan dit project is dat het civiele deel reeds in uitvoering is en dat de engineering door TenneT is verricht. De buitenwerkzaamheden voor Landstation Borssele starten op 1 juni 2018. De komende maanden zullen wij volop benutten voor de voorbereidende werkzaamheden zoals selectie van onderaannemers en leveranciers.’  

Joulz Energy Solutions heeft per 7 november 2017 de ISO27001/27019 certificering op het gebied van Telecom verlengd en uitgebreid voor SA en Beveiliging.

Dat betekent dat we een 27001/27019 organisatiekeurmerk hebben voor alle werkzaamheden die we in het “OT domein” doen aan systemen van onze klanten. Inclusief alle technische randvoorwaarden zoals technische laptops maar ook organisatorisch randvoorwaarden voor de afdelingen HRM, Inkoop en VGMK.

Joulz heeft het afgelopen jaar haar processen, houding en gedrag met name voor de teams Telecom & Complexe Beveiliging (inclusief het overkoepelende programma STN2020), Stationssystemen en Netautomatisering ‘cybersecure’ gemaakt.

Na een intensieve audit zijn onze inspanningen bekroond met het halen van het ISO 27001 ‘diploma’. We blijven daarmee één van de eerste bedrijven in onze sector die dit certificaat hebben.

Waarom is dit belangrijk?

Het primaire belang van deze certificering is het voorkomen van incidenten. Dit is van belang om voorbereid te zijn op nieuwe EU-regelgeving, versteviging van onze huidige rol als Systeemintegrator in het kader van STN2020 en Stationsautomatisering en verdere professionalisering van onze dienstverlening. Een typisch voorbeeld van verantwoordelijkheid die wij hebben is de omgang met de technische laptops van Joulz. Deze laptops koppelen wij aan klantinstallaties en we passen daarmee klantinstallaties aan. De koppeling is immers een cybersecurity risico.

Een ander voorbeeld is de bouw van SA Systemen en het testen daarvan in onze testruimte. Tijdens de realisatiefase is deze installatie Joulz eigendom en dienen wij hier cybersecure mee om te gaan. Daarnaast zullen klanten gaan eisen dat wij als Joulz cybersecure ontwerpen en dat aantoonbaar kunnen maken. Dit komt in scope in 2018.

Met dit Joulz-certificaat kunnen netbeheerders Stedin en TenneT als opdrachtgever bouwen op een Joulz-organisatie die haar bijdrage aan cybersecurity zeer serieus neemt.

Joulz Peter Oomens

Welke voorsprong geeft ons dit naar de klanten?

Uitermate belangrijk is de aantoonbaarheid van “cybersecurity”. Dit stelt nu eenmaal bepaalde randvoorwaarden aan je organisatie-inrichting. Klanten zullen de borging van cybersecurity gaan eisen en dit traject bereidt ons daarop voor. Daarnaast hebben we met dit traject ook stappen gezet in de integratie van de gebieden OT en IT. Met deze stap blijft Joulz Energy Solutions leidend op het gebied van secundaire techniek en dat onderstreept ons belang als Systeemintegrator en als strategisch partner.

Wat is het vervolg?

We willen het organisatiekeurmerk uitdrukkelijk binnen onze totale organisaties laten terugkomen. Dat betekent dat we de werkingssfeer van genoemd certificaat uitbreiden tot verschillende teams binnen onze vakgroepen en ketens. 


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions