Op vrijdag 3 november 2017 heeft Joulz Energy Solutions het 150kV nieuwbouwstation Middelharnis voor TenneT succesvol in bedrijf genomen. Dankzij de goede samenwerking en inspanningen van het hele team is het Joulz Energy Solutions gelukt om het station Middelharnis na een bouwperiode van 17 maanden op 3 november 2017 in bedrijf te nemen.     

Aanleiding

Door het toenemend aanbod van energie op het eiland Goeree-Overflakkee was het noodzakelijk het bestaande 150/50/10 kV station Middelharnis voor te bereiden op de toekomst door de capaciteit te vergroten. Bijkomend diende er een aansluitmogelijkheid gecreëerd te worden voor een 150 kV kabelverbinding voor een groot Windmolenpark nabij de Krammersluizen. Daarbij kwam het verzoek van netbeheerder Stedin om twee extra 150kV aansluitmogelijkheden voor >100MVA vermogenstransformatoren te creëren.

Uitgangssituatie

In de uitgangssituatie waren 150 kV transformatoren van netbeheerder Stedin op station Middelharnis via twee kabels verbonden met het TenneT 150 kV hoogspanningsnet van station Geervliet Noorddijk. Deze twee kabels zijn in 2015 aangelegd om de aansluitcapaciteit van het elektriciteitsnet op het eiland Goeree-Overflakkee uit te breiden, waarbij voor het aanleggen van deze twee tracékabels van 19 km er een boring onder het Haringvliet door heeft plaats gevonden. Vanuit Geervliet Noorddijk gezien was Middelharnis in de aanvangssituatie een dubbele RNB-klantaansluiting met op de tertiaire 10 kV wikkeling van de transformator een blindstroomcompensatiespoel, dit ten behoeve van blindstroomcompensatie.

middelharnis

Nieuwe situatie

De uitbreiding van het station heeft in twee fases plaatsgevonden. In eerste instantie is er een nieuw TenneT-station gebouwd op het naastliggende terrein, waarbij er ook diverse civieltechnische aanpassingen hebben plaatsgevonden. De veldstructuur van dit nieuwe station met elf velden is als volgt:

  • twee kabelvelden (inkomend vanuit Geervliet Noorddijk)
  • twee transformatorvelden
  • één dwarskoppelveld
  • één windmolenparkveld
  • een dubbelrailsysteem dat geschikt is voor ver toekomstige velden.

Nadat het station gerealiseerd was, heeft de overname en ontvlechting met Stedin plaatsgevonden. Deze werkzaamheden hebben onder een strak VNB-regime plaatsgevonden en zijn voor aanvang door middel van een pull-planning tot in detail uitgewerkt. 

Gebruikerstesten

Voor de inbedrijfname hebben gebruikerstesten plaatsgevonden. Deze integrale test omvat alle onderdelen omvat die een rol spelen bij de bedieningen, standmeldingen en alarmmeldingen op de primaire en secundaire installatie in het station, de overdrachtsapparatuur en het EMS van TenneT. De nadruk van de gebruikerstest ligt op de onderdelen van het EMS, zoals de functionaliteit, de juiste naamgeving, de displays en het netschema. 

Inbedrijfname

Stapsgewijs "gecontroleerd" is vervolgens het 150kV station in bedrijf genomen. Als eerste zijn de kabelverbindingen vanuit Geervliet onder spanning gezet om vervolgens de rails A/B te ‘koppelen’ (ring sluiten) via het dwarskoppelveld. Hierna zijn de vermogenstransformatoren van Stedin in bedrijf genomen en is het windpark onder spanning gezet.


Ons digitale relatiemagazine geeft weer een mooi inkijkje in verschillende projecten.

Zoals Doetinchem voor TenneT. De projectleiders van beide zijden vertellen over de uitdagingen bij dit project. En wist je dat Joulz in de energiesector voorop loopt in de toepassing van BIM? En wat het voordeel is van het ontwerpen in 3D? De film, in het BIM-artikel in Joulz Update, spreekt boekdelen.

joulz update joost

Ook gaan we in Joulz Update op de samenwerking met HSM binnen het offshore windproject Borssele Alpha. Lees onze visie op de mobiliteitssector en cybersecurity. En bekijk de film over de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk, een imposant project met en voor TenneT.

Wij wensen u veel leesplezier.

Lees hier de Joulz Update

Op 27 september 2017 kwam in de Merwedehaven van Dordrecht een nieuwe hoogspanningstransformator aan van netbeheerder Stedin. In de komende periode installeren de hoogspanningsspecialisten van Joulz Energy Solutions de nieuwe transformator, zodat hij eind dit jaar in gebruik kan worden genomen. Met deze derde transformator wordt het regionale energieknooppunt Merwedehaven klaar gemaakt voor de toekomst.

DSC 0571

DSC 0588

Lees meer over dit project op de website van Stedin


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions