foto dubbel diplomaUitvoerder Harry van der Westen van Joulz heeft onlangs twee MBO-4 diploma's tegelijk in ontvangst genomen, één voor gastechniek en één voor elektriciteitsdistributie. Een, voor Nederlandse begrippen, unieke prestatie. Harry heeft de diploma's gehaald in het MBO-4 opleidingsprogramma van de Joulz bedrijfsschool, in samenwerking met het ROC van Amsterdam. Centraal in het MBO-4 opleidingsprogramma van Joulz staat het Erkennen van eerder Verworven Competenties (EVC). Dit traject heeft dit jaar al voor ruim 40 Joulzmedewerkers een MBO-4 diploma opgeleverd.

'Ik werk als uitvoerder bij Joulz vestiging Weert', vertelt Harry. 'In Weert werken we met een kleine club. Dus is het belangrijk dat je als uitvoerder met elk type energiedistributie uit de voeten kunt: gas en elektriciteit op midden- en laagspanningsniveau. Ik heb de diploma's gehaald om op te kunnen treden als Werkverantwoordelijke (WV-er) bij uiteenlopende opdrachten. Het was natuurlijk aanpoten om beide diploma's tegelijk te kunnen halen. Maar ik ben daarbij prima geholpen door de begeleiders van de Joulz bedrijfsschool. Zij hebben voor mij nagenoeg alle vrijstellingen geregeld waar ik me op kon beroepen, op basis van mijn opgedane kennis en ervaring.'

Met ruim 2400 medewerkers is Joulz één van de grootste werkgevers op het gebied van ontwerp, aanleg en onderhoud van energie-infrastructuren. Voor een gezonde toekomst van het bedrijf is het belangrijk dat er steeds voldoende medewerkers zijn die de rol van Werkverantwoordelijke op zich mogen nemen. Met een ambitieus programma worden ruim 100 gas- en elektromonteurs bijgespijkerd, zodat ze hun volwaardige MBO-4 diploma kunnen halen. Het in kaart brengen van hun kennis en ervaring via EVC speelt hierin een sleutelrol. In oktober 2010 stond de teller al op ruim 40 technische collega's met een vers MBO-4 diploma. Ter vergelijking: vorig jaar werden in heel Nederland een 40-tal van zulke volgens het EVC-traject behaalde diploma's uitgereikt.

Checklist

Het programma is opgezet door de Joulz bedrijfsschool, in samenwerking met het ROC van Amsterdam. Op de bedrijfsschool worden met de medewerker de eerder verworven competenties in kaart gebracht, aan de hand van een checklist. Het in beeld brengen van de kennis en kunde van de medewerker gebeurt door een erkende, onafhankelijke partij. Met gerichte scholingstrajecten worden eventuele hiaten gevuld. Een examencommissie van ROC van Amsterdam beoordeelt vervolgens de resultaten en kent het diploma toe als de kandidaat aan alle eisen voldoet. De Joulz bedrijfsschool werkt voor EVC samen met erkende EVC aanbieders.

Goed werkgeverschap

Joulz beschouwt het omzetten van de kennis en kunde van medewerkers in diploma's als onderdeel van goed werkgeverschap. Joulz heeft hiervoor een bedrijfsschool opgezet genaamd Kennis en Ervarings Instituut (KEI). Danny Ouwendijk, manager van de Joulz bedrijfsschool: 'Het programma biedt mooie kansen, juist aan mensen die 'in de sleuf' begonnen zijn en die zich al werkend hebben ontwikkeld.' Uiteraard spelen er ook andere motieven. 'Je kunt als bedrijf wel zéggen dat je kwalitatief de beste medewerkers hebt', aldus Ouwendijk, 'maar met dit diplomeringsprogramma kun je die bewering ook echt hardmaken. Dat versterkt de positie van Joulz in de markt.'

 


windmolenDe Energiecoach van Joulz geeft advies over energieverbruik en decentrale opwekking. Bijvoorbeeld voor een (nieuw) bedrijventerrein, vakantiepark of winkelcentrum. Joulz heeft jarenlange kennis en ervaring in de meest complexe energie-infrastructuren van Nederland en kan duurzame ambities helpen waarmaken.

Duurzame bedrijfsvoering wordt steeds belangrijker binnen bedrijven. Niet alleen om kosten te drukken, maar ook voor een groen imago. Ondernemers ontdekken de mogelijkheden van kostenreductie door investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame energievoorzieningen. Vooral door co-siting, een uitwisseling van energie en reststromen tussen bedrijven, kan veel bespaard worden. Hierbij kan de Energiecoach een grote rol spelen.

Totaaloplossing

De Energiecoach geeft advies over de integrale energieketen op bedrijventerreinen: van opwekking tot verbruik. Hij brengt gemeenten en individuele ondernemers bij elkaar voor het ontwikkelen van duurzame initiatieven. Hij inventariseert tevens de behoefte aan collectieve projecten (bijvoorbeeld het aanleggen van een duurzame collectieve energievoorziening of het uitwisselen van restwarmte of grondstoffen). De Energiecoach toetst deze initiatieven op haalbaarheid, adviseert over de realisatie en coördineert een eventueel gezamenlijke aanpak.

Successen in Haarlem

De gemeente Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om de CO2-uitstoot van bedrijven te verminderen, bekijkt de Energiecoach samen met Haarlemse ondernemers de mogelijkheden binnen hun bedrijven, zoals betere afstelling van installaties en energiebesparende gedragsverandering. Ook geeft de Energiecoach informatie over de mogelijkheden van warmte- en koudeopslag, wind- en zonne-energie en groen gas. De Energiecoach wil met zijn advies in vier jaar tijd zo'n 30% (fossiele) energie besparen.

De Energiecoach:

  • Is de verbindende schakel tussen gemeente en individuele ondernemer.
  • Inventariseert de behoefte aan collectieve projecten en coördineert deze projecten (aanleg van duurzame collectieve energievoorziening, het uitwisselen van restwarmte of grondstoffen, co-siting, etc.)
  • Combineert maatwerk met een integrale aanpak.
  • Is hét loket waar ondernemers terecht kunnen met vragen over energie en duurzaamheid.

Duurzame Topper

De Energiecoach heeft de status "genomineerd voor Duurzame Toppers 2011 van Sdu Uitgevers" verworven. Meer informatie kunt u vinden op de site van PM www.pm.nl (Duurzame Toppers).

Meer weten?

Zie voor meer informatie: Joulz Energiecoach.

Download een brochure

Sinds november draagt Joulz het certificaat CKB-Warmte. De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) is bedoeld om de kwaliteit te waarborgen van de ondergrondse infrastructuur in Nederland. Joulz beschikt al over CKB-certificaten met gasbuizen en kabels als scope. Nu is Warmte hieraan toegevoegd.

Duurzaam

De verwachting bij Joulz is dat warmtetechnieken zoals stadsverwarming en warmte-koude-opslag (WKO) een belangrijke rol zullen vervullen bij de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Daar willen we natuurlijk graag onze expertise voor inzetten.

Erkenning van onze ervaring

Het certificaat is geldig voor héél Joulz. Het is daarmee een erkenning voor de tientallen jaren ervaring die we hebben met ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur voor stadsverwarming. Die werd opgedaan toen het bedrijf nog onderdeel was van diverse gemeentelijke energiebedrijven en later binnen Eneco. Het certificaat dat nu is toegekend betreft onderhoud en renovatie van warmtenetten met een diameter tot 350 mm. 

 

'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions