Joulz Energiecoach Rinco Bakker is bij de verkiezing voor de 'Bedrijventerreinman Van Het Jaar 2010' als tweede geëindigd. Dit is bekend gemaakt tijdens het congres 'Bedrijventerreinen'. Rinco was één van de 10 genomineerden.

In totaal zijn er zo'n 6000 stemmen uitgebracht. De winnaar, ondernemersvereniging Weesp, scoorde er meer dan 2000. En won daarmee nipt van Joulz. Maar de tweede plaats is natuurlijk ook een prestatie van formaat. Alleen al het feit dat de werkzaamheden van de Joulz Energiecoach in de Waarderpolder (Haarlem) op hoog niveau zijn opgevallen. Niemand minder dan minister Tineke Huizinga (VROM) heeft Rinco Bakker genomineerd.

Rinco Bakker helpt de gemeente Haarlem haar ambitie waar te maken om in 2030 een energieneutrale stad te zijn. De Energiecoach werkt als intermediair tussen bedrijven, parkmanagers en overheid om zo door samenwerking de beste duurzame oplossingen tot stand te brengen. Joulz is expert op het gebied van infrastructuren en heeft tevens korte lijnen met Eneco. Deze nieuwe aanpak moet leiden tot collectieve duurzame opwekking en distributie waarin ruimte is tot participatie. 

Joulz heeft tijdens het congres een stand ingericht waar bezoekers meer informatie over de Energiecoach of over andere diensten van Joulz kunnen krijgen.

 joulz-foto-tineke-huizinga

 


Langste en meest complexe ondergrondse 380kV geïsoleerde kabelverbinding in Nederland wordt binnenkort overgedragen aan landelijke netbeheerder TenneT

Joulz heeft de aanleg van de langste ondergrondse 380 kV hoogspanningskabelverbinding in Nederland afgerond. Het betreft een ondergrondse kabelverbinding tussen de nieuwe energiecentrale Maasstroom (Rijnmond gebied) van het Amerikaanse bedrijf InterGen en het nieuwe hoogspanningsstation 'Simonshaven' van TenneT. De totale lengte van de verbinding is 12.8 km.

De aanleg van deze verbinding is uitgevoerd in samenwerking met de bedrijven BAM, A-HAK, Roos en Bijl en Prysmian Cables and Systems in opdracht van Maasstroom. Samen met Joulz hebben deze bedrijven in een kort tijdsbestek van 18 maanden het project van engineering tot uitvoering gerealiseerd.

De kabelaanleg is een uniek project in Nederland waarbij door zowel landelijk, stedelijk en industrieel gebied gegraven en geboord is. Ongeveer 80% van de kabelverbinding is in open ontgraving aangelegd en circa 20% door horizontaal gestuurde en gesloten front boringen. Extra uitdaging bij het aanleggen, was de relatief hoge grondwaterstand en lastige kruisingen met overige kabels, leidingen, spoor-, water- en snelwegen in diverse gebieden. Bij de kabelaanleg zijn nog meer uitdagingen bij de hoorns gepakt. Zo zijn diverse stukken kabel gelijktijdig op verschilende locaties gelegd. Dit terwijl de bouw van de energiecentrale en van het station in volle gang was. Ook is de 380kV kabelverbinding op 90 cm afstand naast twee operationele 150kV verbindingen gelegd welke geen verstoring mocht hebben. Bijzonder is ook het transport van de kabels over de openbare weg in Nederland. Deze kabels zijn via land aangevoerd in enkele lengten tussen de 900m en 1350m op enorme haspels.

De kabelverbinding is een enkele 220/380kV XLPE geïsoleerde kabelverbinding. De kabelopbouw bestaat uit een 1200mm2 rond massieve aluminium geleider, XLPE isolatie, een hybride metaalmantel bestaande uit koperdraden en een loodmantel, en een zwarte polyetheen buitenmantel. In totaal zijn 33 moffen aangebracht met geïntegreerde mantelonderbreking. Dit resulteerde in een cross bonding geaard kabelsysteem met een viertal major secties. De verbinding is aan beide zijde afgewerkt in kunststof buiteneindsluitingen. De gehele verbinding is ontworpen, ge(type)keurd en geprekwalificeerd volgens IEC62067:2006. Er is een Site Acceptance Test uitgevoerd met meerdere mobiele resonantietransformatoren inclusief pd-metingen aan de garnituren.

 

Op 12 december 2009 reed de Kopenhagen-Express van Beat the Heat Now de gemeente Haarlem binnen. Op dat moment is ook het klimaatconvenant van Haarlem getekend waarbij Joulz zich verbindt aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de gemeente. In het convenant staan de inspanningen omschreven die een aantal betrokken partijen nastreven om te komen tot een klimaatneutrale stad in 2030.

Rinco Bakker (Energiecoach) tekende het convenant namens Joulz. Rinco: 'De gemeente Haarlem neemt een voortrekkersrol als het gaat om verduurzaming van de stad. Zij laten zien wat een gemeente alemaal kan doen om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering. Als Energiecoach van Joulz help ik de gemeente bij het adviseren op het gebied van energiebesparingen en CO2 reducties voor onder andere de gevestigde bedrijven en hun energie-infrastructuren'. De Energiecoach fungeert in Haarlem als intermediair tussen ondernemer en gemeente en is toegankelijk voor de ondernemer via het parkmanagementbureau van bedrijventerreinen.

Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn; een stad waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt. Om deze hoge ambitie waar te maken werkt de gemeente nauw samen met Joulz, maar ook met woningcorporaties, banken, (energie)bedrijven, scholen en tal van andere instellingen. Met deze partners wordt nu het Klimaatconvenant gesloten. Ook het ministerie van VROM tekent het convenant. 

De Energiecoach van Joulz is al sinds enige tijd verbonden aan de gemeente Haarlem en geeft onafhankelijke adviezen namens de gemeente Haarlem aan bedrijven, in het bijzonder over hoe efficiënt om te gaan met energie en duurzame energie-infrastructuren.

 


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions