Aan de kanaalweg in Utrecht werkt Joulz Energy Solutions momenteel om het nieuw gebouwde station te voorzien van de nodige installaties en bekabeling. Joulz voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Stedin.

Het bestaande 50/150kV station uit 1955 voorziet het zuidelijke deel van Utrecht van elektrische energie en is aan het eind van zijn levensduur gekomen. Naast het bestaande station zijn in 2011 reeds twee nieuwe 40MVA trafo’s geplaatst, waarvan de eerste nu is overgezet op het nieuwe station.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de nieuwe bekabeling in de beperkte ruimte om het station aan te brengen waarna deze per verbinding zullen worden overgenomen op de nieuwe installatie. Verder is het nieuwe gebouw voorzien van stationsautomatisering een eigen bedrijfstrafo en een toonfrequent installatie.

Zodra de overnamefase is afgerond zal gestart worden met de demontage van de installaties in het bestaande gebouw. Aansluitend zal het oude pand in z’n geheel worden gesloopt.

Utrecht Zuid 2 2


Joulz Energy Solutions is per 26 april 2017 door ProRail erkend in de categorie Spoorse (koper)kabels. Met deze derde erkenning verstevigen wij onze positie als erkend aannemer in de railsector.

Over de categorie Spoorse koperkabels

Volgens de ProRail erkenningsregeling in de branche Kabelaannemers en Boorbedrijven behelst de categorie Spoorse koperkabels de volgende werkzaamheden waaraan voldaan moet worden:

Categorie Spoorse kabels

De werkzaamheden in deze categorie omvatten het aanleggen, verwijderen en monteren van spoorse [grond-] -kabels in koper en aluminium ten behoeve van energie en informatie. Deze omvatten: 1500V tractie-energievoedingskabels en retourleiding en aardingskabels tussen onder- respectievelijk schakelstation en bovenleidingschakelaar respectievelijk minuskast;

  • 3kV kabels [Automatische Blokkabels];
  • Seinwezen kabels [Interlokale Blokkabels en lokale seinwezen kabels];
  • Telecom koperkabels;
  • Laagspanning [voedings-]kabels.

Verder omvatten de werkzaamheden het aanleggen van horizontale kruisingen door middel van persingen tot 200 mm [subcategorie persingen S-D (A)]. Uitgesloten zijn de kabels van de energiecentrale tot het onderstation [dit behoort tot de categorie spoorse energievoedingskabels]. Uitgesloten zijn tevens alle werkzaamheden in hoogspanningsruimten van onder- en schakelstations en de montagewerkzaamheden van de kabel aan de bovenleidingpaal, respectievelijk het aansluiten van de kabel op de bovenleidingschakelaar [dit behoort tot de branche Spooraannemers].
Processen CKB: K-A; K-B1; K-B2; K-C; K-D; K-G; K-H.

railbeeldfilm uitgelicht

Proefproject

Om ProRail te laten zien dat Joulz deze werkzaamheden ook technisch kan uitvoeren is er op 18 februari een proefproject uitgevoerd tijdens een 52-urige buitendienststelling langs het baanvak Moordrecht- aansluiting – Rotterdam Alexander.

Tijdens deze buitendienststelling werd de bestaande 3kV- kabel vrijgeschakeld om zo extra lengte tussen te kunnen lassen. Ook werd er in een aantal beveiligingskabels lengte tussengelast, met uiteraard de nodige meetsessies voor en na het omlassen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren kunnen er geen treinen rijden, wat de moeilijkheidsgraad alleen maar hoger maakt omdat er een buitendienststelling dient te worden geregeld van het spoor. Verder had Joulz de verplichting om met meerdere partijen samen te werken en haar werkzaamheden te coördineren. Hieraan zijn diverse overleggen, draaiboekbesprekingen enz. vooraf gegaan. Alle werkzaamheden zijn probleemloos en naar tevredenheid van ProRail verlopen.

Rijkswaterstaat gaat een extra afrit maken bij de A16. Er staat echter een hoogspanningsmast in de weg. Daarom verzocht Rijkswaterstaat Stedin de mast te verwijderen. 50 meter verderop komt er een nieuwe mast. Stedin en Joulz voeren deze werkzaamheden samen uit;

mast a16 1

mast a16 2

mast a16 3


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions