Joulz Energy Solutions werkt met diverse vakgroepen volgens een ketengestuurd matrixmodel. Eén van de vakgroepen is Secundaire techniek.

Binnen de vakgroep Secundaire techniek verrichten wij werkzaamheden aan diverse projecten en aan het onderhoud aan en de installatie van een groot aantal heel diverse hoogspanningsbeveiligingsinstallaties. Mede door die complexiteit bedraagt de opleidingstijd binnen Secundair gemiddeld 10 jaar. Om de aanwezige kennis te delen, te vergroten en te stroomlijnen is in het voorjaar van 2018 het opleidingstraject Versneld Leren gestart. Rationale hierachter: omdat een basisopleiding voor hoogspanningstechniektheorie ontbreekt, zet Joulz deze zelf op.

Vergroting begrip en samenwerking

Peter Voermans, Hoofd vakgroep Secundaire techniek en teamleider Inbedrijfstelling: ‘Binnen de Vakgroep Secundaire techniek is, net als in de rest van onze organisatie, veel kennis aanwezig. Waarbij de ene vakman veel weet van x en de andere van y. We gebruiken niet allemaal dezelfde definities. Versneld Leren is in het leven geroepen om te zorgen dat we allemaal dezelfde kennis hebben én dezelfde termen gebruiken. Een breder kennisniveau zorgt voor beter inzicht in de diverse componenten en hun samenhang. Bovendien komt dit het onderlinge begrip en de samenwerking ten goede. Projecten zullen we, na een verdere verhoging van het kennisniveau, efficiënter kunnen uitvoeren.’

Eigen vakmensen betrekken

Versneld Leren kent een theorie- en een praktijkgedeelte. Menting Energie verzorgt de theoriekant. De praktijkopdrachten worden gedeeltelijk geschreven door de eigen vakmensen uit de Vakgroep Secundaire Techniek. ‘Doordat onze mensen actief bijdragen aan de modules en praktijkopdrachten voor Versneld Leren, wordt de vele aanwezige waardevolle praktijkkennis, op een constructieve manier gedeeld. De betrokkenheid van de specialisten hierbij werkt zeer aanstekelijk.’ Na de zomer kunnen de cursisten kennis maken met praktijkmodules “uit eigen keuken”. Hiervoor wordt een high tech demo/oefenruimte ingericht. De eerste groep medewerkers is inmiddels gestart met het theoriegedeelte van Versneld Leren. Dit betreft vooral monteurs en technisch specialisten. Ook engineers en werkverantwoordelijken worden in de toekomst worden meegenomen.

Traject versneld leren 50

Traject versneld leren 33


Rotterdam, 3 mei 2018 – Stedin Groep en Koninklijke VolkerWessels tekenen een voorlopige koopovereenkomst voor de overname van Joulz Energy Solutions (JES). Het voornemen is dat per 1 juli 2018 Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, eigenaar van JES wordt. Voor JES betekent het dat het is verzekerd van een krachtige nieuwe eigenaar waardoor werkgelegenheid voor de 160 medewerkers wordt behouden.

Stedin Groep, waarvan ook de gereguleerde netbeheerder Stedin onderdeel is, richt zich voornamelijk op de energietransitie en het betrouwbaar houden van de energienetten. JES is specialist op het gebied van complexe midden- en hoogspanning. De commerciële activiteiten van JES (niet Stedin gerelateerd werk) passen niet langer binnen bij de werkzaamheden en strategie van het netwerkbedrijf. Stedin Groep is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar en heeft deze in VolkerWessels gevonden.

Landelijk netbeheerder TenneT en hoogspanningsspecialist Joulz Energy Solutions gaan op 23 april in Dedemsvaart voor het eerst in Nederland, met eenmalige toestemming van de overheid, onder spanning aan een hoogspanningsverbinding werken. Werken onder spanning is in Nederland wettelijk niet toegestaan. Door het belang van de beschikbaarheid van het hoogspanningsnet en de toename van duurzame energie is het uitschakelen van verbindingen steeds lastiger. Hierdoor zijn delen van het net niet meer te onderhouden. Werken onder spanning is hiervoor een veilig alternatief. TenneT en Joulz willen daarom in Dedemsvaart laten zien hoe werken onder spanning werkt en dat werken onder spanning niet meer risico's kent dan spanningsloos werken.

Om onderhoudswerkzaamheden aan hoogspanningslijnen uit te voeren, is het wettelijk verplicht om de lijn uit te schakelen. Dit is vaak moeilijk in te plannen, bijvoorbeeld omdat het gebied achter de verbinding hiervan afhankelijk is of omdat het gaat om een belangrijk onderdeel van het hoogspanningsnet. Daarnaast is het weer een bepalende factor voor de decentrale opwek van stroom. Hierdoor kan een verbinding soms op het laatste moment niet uit bedrijf worden genomen, omdat zonnepanelen of windmolens stroom opwekken. Dit maakt de planning van werkzaamheden aan hoogspanning complex en onzeker.

Veiligheid boven alles
Werken onder spanning is niet nieuw. In bijna de hele wereld worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd terwijl de lijnen onder spanning staan. Dit is mogelijk door gebruik van speciale technieken, kleding en materiaal. Werken onder spanning kent niet meer risico's dan werken zonder spanning. Uiteraard worden er speciale veiligheidsmaatregelen getroffen. Allereerst zijn de medewerkers hiervoor speciaal opgeleid. Ook maken zij gebruik van speciale kranen, geïsoleerde steigers en kleding. RTE, de Franse collega netbeheerder van TenneT, werkt al langer onder spanning. Vorig jaar zijn TenneT en Joulz op bezoek geweest bij RTE. Bij dit bezoek heeft de Franse netbeheerder werkzaamheden onder spanning, vergelijkbaar met de geplande werkzaamheden in Dedemsvaart, gedemonstreerd. De werkzaamheden onder spanning worden vanaf 23 april door RTE uitgevoerd.

Werken onder spanning is mogelijk
In Nederland is werken onder spanning wettelijk niet toegestaan. Deze bepaling in het Arbobesluit heeft in Nederland altijd in de wetgeving gestaan in tegenstelling tot de Europese wetgeving.Deze manier van werken is wat TenneT betreft een veilige toevoeging aan de traditionele manier van werken, daar waar dat niet mogelijk is.


'Wij zorgen voor duurzame totaaloplossingen in complexe midden- en hoogspanning.'

Meer informatie

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions