Beheer en Onderhoud van civiele constructies

Netbeheerders en bedrijven met hoogspanningsstations op hun bedrijfsterrein zien de werkzaamheden om deze stationsgebouwen te onderhouden niet als een kerntaak en komen al snel bij Joulz Energy Solutions uit om deze civiele constructies te laten onderhouden.

In de praktijk wordt bij aanvang van een dergelijk project eerst een grondige inspectie uitgevoerd. Hieruit komt naar voren of er sprake is van achterstallig onderhoud. Het kan dan gaan om o.a. daken, goten, schilderwerk, toegangkelijkheid, brandveiligheid, elektrische veiligheid, groenvoorzieningen, lekkages, hang & sluitwerk, sleutelbeheer, kortom een veelheid aan relevante bouwkundige aspecten. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld en met de opdrachtgever besproken. Na uitvoering van de werkzaamheden kan een opdrachtgever besluiten dit onderhoud en het bouwkundige beheer voor langere tijd aan ons uit te besteden.

Voor ca. 24.000 bouwkundige objecten in de energie-infrastructuur is het beheer en onderhoud aan ons toevertrouwd.

Het gaat daarbij om:

  • Hoogspanningsstations tot 380kV
  • Middenspanningstations vanaf 10kV
  • Gasverdeelstations
  • Gasoverslagstations (GOS)

Vragen ofmeer informatie?

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions