Meerjarige onderhoudsprogramma’s

Netbeheerders en bedrijven met hoogspanningsstations op hun bedrijfsterrein zien de werkzaamheden om deze stationsgebouwen te onderhouden niet als een kerntaak en komen al snel bij Joulz uit om deze civiele constructies te laten onderhouden. Wanneer het gaat om een wat groter areaal aan bouwkundige objecten waarvan u voor het beheer en onderhoud voor langere tijd ontzorgd wil worden, dan kunnen wij deze objecten opnemen in ons Meerjarig Onderhouds Programma. Deelname aan dit programma dat is ingericht voor ca. 24.000 bouwkundige objecten betekent dat uw bouwkundige objecten meedraaien in de meerjarige cyclus die door Joulz ontworpen en ingericht is voor een optimale instandhouding van het bouwkundige object.

U kunt in het programma gebruikmaken van onze meldkamer voor het melden van storingen, inbraken, etc., wij handelen de storingen af binnen de afgesproken limiet en u ontvangt op afgesproken tijdstippen een uitgebreide rapportage en analyse van de storingen

Hieronder ziet u de basiswerkzaamheden binnen het programma:

onderhoudsprogramma

 

 

Vragen ofmeer informatie?

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions