Assetdatamanagement

Kwaliteit, kennis en ervaring

Al meer dan 25 jaar werkt Joulz Energy Solutions basisontwerpen uit in maakbaar, werkend en perfect gedocumenteerd, gedetailleerd tekenwerk. Joulz Energy Solutions is gespecialiseerd in complexe elektrotechnische detailengineering, tekenwerk en assetdatabeheer. Denk daarbij aan de inrichting van grotere 10/20/50kV middenspanningsinstallaties en 380/220/150/110kV hoogspanningsinstallaties. Het gaat daarbij zowel om uitbreiding van bestaande installaties en revisies als complete nieuwbouwprojecten.

Binnen assetdatamanagement bieden wij u de volgende diensten:

  • 3D design/ BIM
  • Assetdatabeheer
  • GIS-services

3D design/ BIM

Joulz Energy Solutions Engineering & Advies past 3D-engineering met succes toe in projecten in de energie-infrastructuur. Dit leidt tot lagere ontwerpkosten, kortere doorlooptijden en minder fouten en faalkosten bij bestaande en nieuwe constructies.

Assetdatabeheer

We kunnen uw tekeningen en projectdocumenten beheren in ons beheersysteem “Meridian”. Maar het is ook mogelijk om uw eigen workflow- en beheersysteem toe te passen. We beheren onder andere omvangrijke tekeningenpakketten en documentatie voor Stedin en TenneT, die we op afroep aan de netbeheerders of hun serviceproviders ter beschikking stellen.

GIS-services

Met behulp van geografische Informatiesystemen (GIS) koppelt Joulz Energy Solutionsn Engineering & Advies assetdata aan locaties. Joulz Energy Solutions zet dergelijke informatie in voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe kabel- en leidingtracés. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in diensten waarmee GIS-data slimmer gebruikt kunnen worden en een hoger rendement op assets genereren. Zo kunt u als assetowner betere en slimmere investeringsbeslissingen nemen of onderhoudsplannen (laten) maken.

Tevreden klanten op gebied van detailengineering zijn onder andere Stedin, TenneT, Alliander, RET, Farmfrites en Roteb.

Vragen ofmeer informatie?


'Verlaging van kosten, vermindering van ontwerp- en bouwfouten, versnelling van bouwtijd.'

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions