Bouw Informatie Model (BIM)

Slimmere ontwerpen, lagere kosten

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Door een project in 3D te engineeren is perfect waar te nemen hoe verschillende componenten zich qua positie tot elkaar verhouden, in hoogte, breedte en diepte. Ook bij het ontwikkelen van nieuwe installaties kunt u hiermee grote voordelen behalen. Joulz Energy Solutions Engineering & Advies heeft nauwkeurig onderzocht of- en hoe de techniek

3D-engineering is toe te passen in projecten in de energie-infrastructuur. Building Information Modeling (BIM) levert de volgende resultaten op: lagere ontwerpkosten, kortere doorlooptijden en minder fouten en faalkosten bij bestaande en nieuwe constructies.

Op tekeningen van elektrische stations staan kabels, leidingen, componenten en bouwkundige elementen netjes ingetekend. Door stations in 3D “in te lezen”, kunnen we de verhoudingen tussen de verschillende componenten tot op de millimeters nauwkeurig uitmeten. Is de situatie eenmaal in BIM vastgelegd, dan kan de engineer daar vervolgens heel precies en foutloos nieuwe componenten in tekenen. De BIM-ontwerpsoftware heeft functies als “clash-detection” voor het vermijden van onlogische constructies. Daardoor wordt de kans op faalkosten, verstoringen en het uitlopen van werkzaamheden aanzienlijk verkleind.

Bekijk de film over de kracht van BIM in de energiesector

Ook bij het ontwerpen van nieuwe installaties zijn met BIM grote voordelen te behalen. We maken in feite digitale 3D-prototypes van bouw- en constructieprojecten. Voor de uitvoerders van het project is volledig inzichtelijk hoe de installatie of constructie er werkelijk uitziet. Daardoor is het bouwproces beter te plannen en gemakkelijker te realiseren. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Ook de ‘bijkomstige’ producten, zoals videobeelden van de projectfaseringen en 360° weergave van stations zijn veelbelovend in het gebruik.

Voordelen

  • Vermindering van ontwerp en bouwfouten, dus reductie van faalkosten.
  • Verlaging van bouwkosten.
  • Partijen werken intensiever samen.
  • Versnelling van de bouwtijd, bouwen binnen de planning.
  • Hergebruik en delen van gegevens.
  • Betere beheersing van het proces en de productie.
  • Geen verrassingen achteraf.
  • ‘6-dimensionaal’ werken: Punt, Lengte en/of Breedte, Hoogte, Tijd, Kosten, Life Cycle Management.

Vragen ofmeer informatie?

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions