GIS-services

Rendement uit geografische informatiesystemen

Met behulp van geografische informatiesystemen (GIS) koppelt Joulz Energy Solutions Engineering & Advies assetdata aan locaties. Joulz Energy Solutions is zeer ervaren in het up-to-date houden van dergelijke systemen en het inzetten ervan voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe kabel –en leidingtracés. Daarnaast hebben we ons de laatste jaren gespecialiseerd in diensten waarmee GIS-data slimmer gebruikt kunnen worden en een hoger rendement op assets genereren. Zo gebruiken we GIS-data bij het maken van ruimtelijke analyses. Op basis van de adviezen die we daarmee geven, kunnen assetowners betere en slimmere investeringsbeslissingen nemen of onderhoudsplannen (laten) maken.

Door GIS-data op een intelligente manier te verrijken, kunt u veel kosten besparen in onderhoud en bij het oplossen van storingen. Door bijvoorbeeld netwerkcomponenten beter zichtbaar te maken en van méér data te voorzien, kunnen slimmere routes worden gepland voor onderhoudsmonteurs. In de storingsdienst is het voordeel onder andere dat een beter en sneller inzicht ontstaat in de logica van de netten.

Vragen ofmeer informatie?

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions