Smart Grids

Spanningskwaliteit in een dynamische omgeving

Het gebruik van duurzame en decentrale opwektechnologieën, zoals wind, zon en energieopslag(systemen), groeit sterk. Het aantal windmolenparken en grotere zonneparken in Nederland neemt steeds meer toe. Dit soort parken hebben hun eigen elektrische infrastructuur, tot aan het koppelpunt met de netten van regionale netbeheerders. Deze systemen veroorzaken een sterk dynamische omgeving, waarin bijvoorbeeld de productie forse pieken en dalen kent, afhankelijk van weersomstandigheden. Om spanningskwaliteit, veiligheid én rendement continu te waarborgen, is het belangrijk deze netwerken zo ‘smart’ mogelijk te maken.

Joulz zorgt voor een succesvolle integratie van deze duurzame technologieën in het elektriciteitsnet. Het Ingenieurs- & Adviesbureau van Joulz ontwerpt hiervoor een Smart Grid-concept, inclusief elektrische beveiligingen, besturing, automatisering en integratie met het hoofdnet.

Vragen ofmeer informatie?

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions