Tracés en Grondzaken

Onmisbare schakels voor elk project

Bij het aanleggen van kabels en leidingen bepaalde vroeger ’het energiebedrijf’ of ‘de fabriek’ waar kabels en leidingen het beste konden worden aangelegd – vaak zonder overleg met de directe omgeving en belanghebbenden. Maar tegenwoordig zijn burgers mondiger en overheden kritischer. Om infrastructurele projecten vlot te laten verlopen, zijn deskundig uitgevoerde tracéstudies en effectief omgevings- en vergunningenmanagement onmisbaar.

Het ontwikkelen of grootschalig vervangen van energie-infrastructuur heeft niet alleen technische, maar ook privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke en maatschappelijke aspecten. Joulz Energy Solutions Ingenieurs- & Adviesbureau heeft de deskundigheid in huis om het ontwikkelen van stations en aanleggen van tracés ook in dat opzicht probleemloos te laten verlopen. Van vergunningsaanvragen tot het sluiten van gebruiksovereenkomsten met grondeigenaren, van overleg met overheden tot en met het goed en juist informeren van de directe omgeving en belanghebbenden.

Joulz Energy Solutions regelt het direct, efficiënt en degelijk. Een team van ervaren deskundigen op het gebied van vergunningenmanagement, omgevingsmanagement en engineering staat voor u klaar.

Vragen ofmeer informatie?


“Deskundig uitgevoerde tracéstudies en effectief omgevings- en vergunningenmanagement zijn onmisbaar.”

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions