Omgevings- en Vergunningsmanagement

De omgevingsmanagers van Joulz Energy Solutions staan u graag bij in het informeren en betrokken houden van de omgeving, zodat uw project efficiënt en soepel verloopt. Draagvlak voor het project wordt middels het SOM principe (Strategisch Omgevingsmanagement) gecreëerd. Door het hanteren van deze strategie krijgt u de omgeving mee, worden problemen gezamenlijk opgelost en wordt er verder ontwikkeld aan de onderlinge relatie, welke verder gaat dan het project alleen.

Daarnaast adviseert Joulz Energy Solutions u over de wijze waarop u in zo’n kort mogelijke tijd de juiste vergunningen verkrijgt. Wij kunnen daarin uw volledige vergunningstraject uit handen nemen. Ook valt onder het vergunningenmanagement het maken van afspraken met particulieren om overeenstemming te krijgen over een opstalrecht.

Grensoverschrijdende tracés

Bij het ontwikkelen van tracés en stations worden vaak verschillende bestuurlijke grenzen gekruist. Partijen als Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat of ProRail hebben elk zo hun regels, termijnen en voorwaarden. Joulz Energy Solutions beschikt over een applicatie, waarin per gemeente, provincie en bestuursorgaan alle actuele regels, voorwaarden en termijnen voor alle benodigde vergunningen zijn opgeslagen. Zo komen we nooit voor vervelende, vertragende verrassingen te staan.

Diensten omgevingsmanagement:

  • Inventariseren stakeholders en knelpunten
  • Schrijven plan omgevingsmanagement (inclusief de communicatie)
  • Uitvoeren plan en continue afstemming met stakeholders

Diensten vergunningenmanagement:

  • Vergunningentraject en toestemmingentraject begeleiden
  • Coördineren onderzoek voor vergunningsaanvragen
  • Opstellen overeenkomsten (Opstalrecht/huur)
  • Aanvragen vergunningen
  • Coördineren vergunningen in uitvoering

Vragen ofmeer informatie?

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions