Sleufloze technieken (gestuurde boringen)

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels, leidingen, rioleringsstelsels en watergangen. Om kruisingen van tracés met kunstwerken of watergangen efficiënt en zonder overlast voor de omgeving uit te voeren worden steeds vaker sleufloze technieken toegepast. Denk hierbij aan het toepassen van gestuurde boringen of het maken van persingen voor het kruisen van tracés met waterwegen of trambanen.

Het engineeren van kruisingen met kunstwerken en watergangen vereist een specialistische kennis. Joulz Energy Solutions heeft de benodigde kennis en middelen om sleufloze technieken te ontwerpen en te berekenen, rekening houdend met de eisen en voorschriften van de verschillende vergunningverlenende instanties. Joulz Energy Solutions verzorgt voor haar opdrachtgever het gehele proces van engineering en vergunningsaanvraag voor de toe te passen sleufloze technieken.

Referentie Geervliet - Middelharnis

Joulz Energy Solutions verzorgde het ontwerp en aanleg van een 18 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Geervliet en Middelharnis. Hierbij zijn talrijke gestuurde boringen ontworpen en berekend. Waaronder een gestuurde boring van vijf kilometer onder het Haringvliet door.

Bekijk de referentie Geervliet - Middelharnis

Referentie netaansluiting WP Luchterduinen (offshore)

Joulz Energy Solutions was verantwoordelijk voor het ontwerpen, leveren, leggen en testen van de 150 kV verbinding en de PASS schakelaar. Daarnaast heeft Joulz in opdracht van Eneco de Installatie Verantwoordelijke geleverd.

Bekijk de referentie netaansluiting WP Luchterduinen (offshore)

Vragen ofmeer informatie?

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions