Tracéstudies

Wat is de meest efficiënte en haalbare kabeltracé van A naar B? Joulz Energy Solutions voert in een tracéstudie gedegen onderzoek uit naar de mogelijkheden (routes) waarlangs een tracé kan worden gelegd. Verscheidene alternatieven worden aan de hand van plus- en minpunten afgewogen, waarbij uw specifieke wensen worden meegenomen. Hierbij krijgt u inzicht in de financiële consequenties, zowel op detailniveau als op het niveau van de totale uitvoeringskosten.

Tracéstudies

  • Onderzoek
  • KLIC-oriëntatiemelding
  • Kadastraal onderzoek
  • Schouwen van het tracé
  • Beperkingen (keringen, duikers en sluizen) in kaart brengen
  • Knelpunten rapportage
  • In kaart brengen van vergunning verlenende instanties en particulieren
  • Opleverrapportage

Vragen ofmeer informatie?

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions