Integraal projectmanagement DBM(O)

Projecten worden steeds omvangrijker en complexer waardoor de eisen aan projectmanagement ook toenemen.

Hoe houdt u grip op uw project, op de uitvoering, planning en risico’s? De aanpak van specialisten van Joulz Energy Solutions die werken volgens de methodiek van System Engineering (SE), staat daarvoor garant. SE omvat alle fasen in het project. Juist door complexe projecten op te delen in beheersbare onderdelen, kunnen wij elk type project gestructureerd en integraal ontwikkelen en beheersen. Op basis van de kaders die de opdrachtgever bepaalt: wat moet de installatie doen, bieden wij diverse innovatieve oplossingsrichtingen. Zo komen de invulling en uitvoering in overleg tot stand.

Bij Design & Construct projecten neemt Joulz Energy Solutions volgens de uniforme methodiek van System Engineering de verantwoording voor het gehele integrale ontwerp van alle betrokkenen disciplines. Van uitvoering en in bedrijfstelling tot aan oplevering en overdracht naar de eindgebruiker. Gedurende alle faseringen van het project vindt afstemming plaats tussen alle betrokken partijen en stakeholders waarbij gebruik wordt gemaakt van de System Engineering methodiek. Volgens deze gestructureerde integrale aanpak richten wij ons op veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid, continuïteit, investeringskosten, vermogensvraag en exploitatie.

In Design & Construct projecten kunnen wij verschillende ontwerpen voor u verzorgen, bestekken opstellen, het ontwerp realiseren en verscheidene testen uitvoeren. Ook kunt u ons voor de directievoering van uw project inschakelen. Na het ontwerp en de aanleg van uw project, kunnen wij ook het onderhoud en beheer op ons nemen en uw energievoorziening blijven optimaliseren. Dat is de kracht van de integrale benadering van Joulz Energy Solutions!

Gecertificeerd

Binnen onze integrale benadering is ons projectmanagement uniform en gestandaardiseerd. Wij zorgen voor een gecontroleerde projectbeheersing en borgen de kwaliteit, kosten en tijd. Daarnaast worden eventuele risico’s tijdig geïdentificeerd en beheerst. Joulz Energy Solutions is gecertificeerd volgens Prince2 en IPMA. Deze flexibele SE- voldoet aan het kwaliteitssysteem ISO 15288

Joulz Energy Solutions is actief op drie componenten waarvoor wij uiteraard beschikken over de vereiste erkenningen. Het betreft:

  • knooppunten/stations van 10kV tot en met 380kV
  • ondergrondse verbindingen
  • bovengrondse verbindingen

Risicomanagement speelt een belangrijke rol binnen onze projecten. Met onze geïntegreerde risicoaanpak analyseren we de risico’s en benoemen en implementeren we mitigerende maatregelen om uiteindelijk de project- en contractdoelstellingen te kunnen realiseren.

Integraal Projectmanagement van Joulz Energy Solutions helpt u op het gebied van:

  • Inventariseren van wensen
  • Formeren van een projectteam
  • Vaststellen wat geleverd moet worden
  • Tussentijds overleggen
  • Opleveren van een plan van aanpak
  • Evalueren

integrale benadering

Vragen ofmeer informatie?


'Integraal projectmanagement maakt complexe projecten beheersbaar.'


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions