Predictive Asset Management

Joulz Energy Solutions is de strategische onderhoudspartner voor energie-infrastructuren en kan u helpen om uw assets optimaal te benutten waardoor de beschikbaarheid wordt vergroot. Met behulp van conditiebepaling, historie en best practices kan Joulz Energy Solutions u specifiek en gestructureerd onderhoud bieden.

Predictive Asset Management (PAM)

Predictive Asset Management (PAM) zorgt voor een optimale beschikbaarheid van assets bij lagere kosten. Dit kan bijvoorbeeld door ontwerp, bouw, onderhoud en hergebruik slimmer uit te voeren. Joulz Energy Solutions voert de fases Design, Build, Maintain en Recycle/Re-use op zo’n manier uit dat er niet alleen kennis wordt gedeeld tussen de verschillende fases van het proces maar ook met de assetmanager.

Voordelen van PAM

  • Verhoogt veiligheid en bedrijfszekerheid
  • Verhoogt optimale beschikbaarheid van assets, wat de kosten gedurende de life-cycle verlaagt
  • Door slimme conditiebepaling kan optimaal worden bepaald wanneer onderhoud nodig is
  • PAM resulteert in verlaging van OPEX en uitstel van CAPEX

White paper

Onze white paper gaat in op het concept van Total Cost of Ownership, een van de bouwstenen binnen Predictive Asset Management. “De Joulz Energy Solutions Total Cost of Ownership (TCO) kijkt naar de ontwerpfase tot en met het einde van de levensduur van een hoogspanningsinstallatie. Zo kunnen wij gericht meedenken met onze klanten, als het gaat om het optimaal benutten van assets. Bij een nieuwe hoogspanningsinstallatie kan Joulz Energy Solutions meedenken over de verlaging van TCO en aan kostenefficiënter onderhoud en bij bestaande hoogspanningsinstallatie over bijvoorbeeld levensduurverlenging van assets. Met het financieel managementmodel kan een goede schatting worden gemaakt van directe en indirecte kosten van een proces of product. De aanpak van de TCO benadering voor een nieuw hoogspanningsstation en voor een bestaand hoogspanningsstation worden besproken.”

Lees hier de white paper

Vragen ofmeer informatie?

Peter Oomens
  • Peter Oomens
  • 06 - 30 10 41 02

"Hogere beschikbaarheid van assets, voorkomen van storingen en veiliger."

- Arnold van der Bie
Chief Data Officer Stedin

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions