Missie, visie & strategie van Joulz Energy Solutions

Joulz Energy Solutions is onderdeel van Visser & Smit Hanab, onderdeel van de Koninklijke VolkerWessels Groep. ‘Duurzame energie voor iedereen’ is onze gezamenlijke missie. Wij weten dat ‘duurzaam’ kan. Gezamenlijk, met klanten en partners, kunnen we de overgang maken naar een volledig duurzame energievoorziening waarin alle energie uit eindeloze, natuurlijke en schone bronnen komt, zoals wind en zon.

Energietransitie zorgt voor complexiteit
De energietransitie van traditionele naar duurzame energievoorziening is in volle gang en zet onverminderd voort. We zien dat de verduurzaming van de energievoorziening voor onze klanten uitdagingen en kansen met zich meebrengt. Denk aan ongelijktijdigheid tussen het moment van grootste consumptie en hoogste opwekking van duurzame energie én het steeds meer inpassen van intelligentie in de netten.

Deze uitdagingen en kansen zorgen voor een toenemende complexiteit in de energievoorziening. Complexiteit die niet mag leiden tot hogere, maar juist tot lagere maatschappelijke kosten. Door deze complexiteit en de ambitie de energievoorziening betaalbaar te houden, hebben net- en railbeheerders, energie opwekkers, industriële grootverbruikers en andere partijen die voor hun continuïteit afhankelijk zijn van energie, behoefte aan een partij die hen op strategisch én operationeel niveau kan ondersteunen.

Integraal, vooruitstrevend, vakmanschap
Wij zijn ervan overtuigd dat het investeren in verduurzaming en automatisering aan de ene kant en het betaalbaar houden van energie aan de andere kant, vraagt om een partij die vanuit haar uitgebreide kennis, vakmanschap en ervaring met energie een duidelijk beeld heeft wat er nu en in de toekomst nodig is voor de energievoorziening van morgen; die daarbij voorop durft te lopen. Met de ontwikkelingen die in alle delen van de netten gaan plaatsvinden, moet de energievoorziening integraal worden benaderd en zullen de netten, meer dan ooit, geanalyseerd moeten worden op basis van nog niet eerder beschikbare gegevens.

Een partij die met vernieuwende, toekomstbestendige technische oplossingen komt en die de energieketen integraal kan benaderen, heeft de toekomst. Een partij moet dan zowel de juiste technologische kennis hebben als de vakmensen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever nu al ‘grip’ houdt. Joulz Energy Solutions is die partij en loopt voorop met technisch vooruitstrevende oplossingen om, samen met onze klanten de energievoorziening van morgen mogelijk te maken.

Strategie
Om voorop te lopen met technisch vooruitstrevende oplossingen en de energievoorziening van morgen mogelijk te maken, is onze strategie opgebouwd langs drie pijlers:

Klanten

  • Door voor een breder scala aan klanten te werken, vindt er een verbreding van kennis en ervaring plaats. Deze verbreding zorgt voor kruisbestuiving. Zowel intern op het gebied van kennisdeling als extern door onze kennis nadrukkelijk te delen met klanten en partners. Het stelt ons in staat om voorop te lopen. Joulz Energy Solutons zoekt haar klanten binnen de segmenten net­ en railbeheerders, energieopwekkers en zakelijke klanten in de segmenten datacenters en zware industrie.
  • Onze klanten zijn veelal internationale ondernemingen. Waar wij voorheen uitsluitend werkten in Nederland volgen wij onze klanten en samenwerkende partners naar vestigingen in het buitenland. Om hen ook daar te helpen met hun energievoorziening. 

Klantproposities

Onze dienstverlening breiden we uit, zoals:

  • van stationsautomatisering naar integrale Smart Grid services;
  • van klassiek onderhoud naar Predictive Asset Management services;
  • van losstaande projecten ontwerpen, bouwen of beheren naar totale Design, Build & Maintain projecten.

Mensen

Joulz HS monteursOnze vakmensen zijn de belangrijkste assets van Joulz Energy Solutions. Zij zijn het immers die de belofte uitvoeren en waarmaken. De kracht van Joulz Energy Solutions schuilt in de kennis, competenties en ervaring van mensen en de passie voor het vak. Joulz Energy Solutions werkt aan projecten met eigen hoogwaardig opgeleide technische vakmensen. Daarom investeren we in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van technisch en projectmanagement talent. We leiden mensen onder meer op bij onze bedrijfsschool en SA Academie (stationsautomatisering) en bieden een breed scala aan ontwikkelmogelijkheden.

We stimuleren onze vakmensen om met hart en ziel te staan voor hun vak, om hun kennis zowel in­  als extern te delen en om te innoveren. We willen een inspirerende en uitdagende omgeving voor de beste mensen in ons vakgebied bieden. We werken daarom ook actief aan een notering in de lijst van technische topwerkgevers.


'Duurzame energie voor iedereen.'


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions