Privacy statement

Joulz Energy Solutions B.V. acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Joulz Energy Solutions houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daaraan gelieerde wet- en regelgeving, zoals de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In overeenstemming met deze wetgeving heeft Joulz als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld. Omdat Joulz Energy Solutions onderdeel is van Stedin Groep, zijn de gegevensverwerkingen van Joulz Energy Solutions opgenomen in het register van gegevensverwerkingen van Stedin Holding N.V., moedermaatschappij van Joulz Energy Solutions. 

Verwerken van persoonsgegevens

Joulz Energy Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitbrengen van offertes, acceptatie, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met Joulz Energy Solutions. Deze gegevens worden door Joulz Energy Solutions ook in groepsverband gebruikt om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Joulz Energy Solutions en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden aan het hieronder vermelde adres. Joulz Energy Solutions verzoekt u hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wenst te ontvangen: Joulz Energy Solutions, Afdeling Verkoop Binnendienst, Postbus 2400, 3000 CK Rotterdam.

Klikgedrag

Op de website van Joulz Energy Solutions worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Joulz Energy Solutions de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Joulz Energy Solutions haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies

De website van Joulz Energy Solutions maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van de website van Joulz Energy Solutions gemakkelijker voor u te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Links naar andere sites

Op de website van Joulz Energy Solutions zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Joulz Energy Solutions draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Joulz Energy Solutions neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt Joulz Energy Solutions een afweging tussen de risico’s en de technische mogelijkheden.

Wat zijn uw rechten?

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Joulz Energy Solutions over u verwerkt. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Joulz Energy Solutions uw gegevens niet mag verwerken dan kunt u Joulz Energy Solutions verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Joulz Energy Solutions laat u binnen vier weken weten in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Voordat een degelijk verzoek in behandeling wordt genomen, vragen wij u een kopie van uw legitimatie mee te sturen. Maak op deze kopie uw BSN-nummer onleesbaar. Stuur uw verzoek vervolgens o.v.v. 'privacy' aan Joulz Energy Solutions t.a.v. de afdeling Klachten & Claims, Postbus 19230, 3001 BE Rotterdam. 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Joulz Energy Solutions, Afdeling Communicatie, Postbus 19230, 3001 BE Rotterdam.

Stedin Holding N.V. heeft een functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Wilt u in contract treden met de FG, richt uw verzoek dan tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met in het onderwerp: bericht voor FG. 

Melden datalek

Joulz Energy Solutions houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegeven binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. 

Wijzigingen

Joulz Energy Solutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions