Dienst: Consultancy
Klantsegment: Duurzaam

Zonnepark Ameland

Zonnepark Ameland is een initiatief van de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coƶperatie (AEC) en Eneco. Samen hebben zij een gedeelde visie op de verduurzaming van energievoorziening. Dit past in de ambitie van het Waddeneiland om in 2020 volledig energieneutraal te zijn. 

Het zonnepark van circa 10 hectare wordt aan de westkant van het vliegveld in Ballum gebouwd en heeft een piekvermogen van 6 megawatt. Het park voorziet in 20 procent van de elektriciteitsbehoefte van het eiland en wordt middels een 6,3 km lange kabelverbinding aangesloten op het 10 kV-station Nes. Door het aanleggen van duinen en struiken worden de zonnepanelen aan het zicht onttrokken.

Joulz Energy Solutions heeft in de ontwikkelingsfase de impact van het zonnepark op het 10 kV net voor BV Zonnepark Ameland onderzocht en een adviesrapport over geschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van een door Joulz Energy Solutions ontwikkelde simulatie model gebaseerd op de werkelijke opstelling en inrichting van het zonnepark in combinatie met de huidige netconfiguratie. Met de resultaten uit de gemaakte loadflow-berekeningen van het ingepaste zonnepark wordt aangetoond dat de maximale toegestane spanningsvariatie niet wordt overschreden. Daarnaast is heeft Joulz Energy Solutions een innovatief advies uitgebracht voor het maximaliseren van de opbrengst van het zonnepark.

"Joulz Energy Solutions heeft advies gegeven over de impact van het zonnepark op het 10kV net"

"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions