Dienst: Stationsautomatisering & ICT-netwerken
Klantsegment: Netbeheer

Stationsautomatisering 25 kV station Maasvlakte

Stedin is bezig om alle 25 kV stations te automatiseren. Een belangrijke stap hierin is het op afstand, vanuit het Bedrijfsvoeringscentrum inzicht krijgen in de toestand van de installatie. Joulz Energy Solutions kreeg de opdracht om het nieuwe 25 kV station op de Maasvlakte te voorzien van nieuwe stationsautomatisering en aan te sluiten op het glasvezelnet. Daarbij moesten de SA-systemen van het nieuwe 25 kV station worden verbonden met het bestaande SA-systeem van het nabijgelegen 66 kV station. Einddoel: beide stations zijn volledig op afstand bedienbaar voor netbeheerder Stedin.

Systeemengineering

Dit complexe project kende een uitgebreide voorbereiding. Joulz Energy Solutions werkte ook in dit project volgens een systeemengineeringsaanpak waarbij het totale project van de hoofdlijn tot het kleinste detail wordt ingepland. De eigenlijke installatie kon Joulz Energy Solutions, door de zorgvuldige voorbereiding door onder andere onze afdeling engineering, in zeven weken uitvoeren. Vanwege de planning is besloten hierbij van de standaard werkwijze af te wijken. De FAT (fabrieksacceptatietest) en SAT (siteacceptatietest) heeft Joulz Energy Solutions in dit geval gecombineerd. Zo’n gecombineerde test vergt een nieuw soort samenwerking met de leverancier van de installatie. Partijen zoeken hierbij samen naar de oorzaken van eventuele fouten en naar oplossingen.

Na de SAT vonden achtereenvolgens de Stedin gebruikerstest en de integratietest plaats. Bij de aansluiting van de software van het nieuwe SA-systeem op de bestaande SA-software, was het van belang om de effecten hiervan te testen op de software van het 66 kV station. Want ook die stationsautomatisering moet ongestoord blijven werken. Deze spannende fase in het project verliep vlekkeloos.

maasvlakte7

Tijdens dit project verving Joulz Energy Solutions de verouderde Coq installatie. Reserveonderdelen hiervoor zijn niet meer verkrijgbaar. Daarom doen de componenten van deze installatie nu dienst als reserveonderdelen voor Coq-installaties die verschillende netbeheerders nog in gebruik hebben op andere locaties.

Risico beperken, planning realiseren

Om het risico van uitval tijdens het overzetten van de transformator naar de nieuwe installatie te beperken, adviseerde Joulz Energy Solutions om een noodvoeding aan te leggen. Waar nodig, zoals tijdens de de overnamefase, werd in dubbele diensten gewerkt om een korte doorlooptijd te bewerkstelligen. De uitgebreide engineering in de aanloopfase van het project wierp in deze kritieke eindfase zijn vruchten af. Dankzij een gedegen voorbereiding waren alle plannen, waarvan een overnameplan inclusief een gedetailleerd kabelplan deel uitmaken, tijdig beschikbaar. Onze ervaring leert dat een uitgebreide voorbereiding essentieel is om een installatie snel en veilig in gebruik te kunnen stellen.

Joulz Energy Solutions is er alles aan gelegen om verrassingen te voorkomen tijdens de uitvoering van een dergelijk complex project met korte doorlooptijden. Eventuele uitbedrijftijd en risico’s beperken wij door een optimale voorbereiding. Het project SA 25 kV Maasvlakte bewijst dat voldoende aandacht voor engineering in hoge mate bijdraagt aan snelle en veilige installatie. Ruim een jaar na opdracht kon Joulz Energy Solutions het station Maasvlakte begin 2016 volgens plan opleveren.


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions