Dienst: Beheer en Onderhoud
Klantsegment: Netbeheer

Stedin ActiviteitenPlan: gedetailleerd plan voor jaarlijks onderhoud

Stedin behoort tot Joulz Energy Solutions’ belangrijkste opdrachtgevers. De grootste opdracht van regionale netbeheerders is het jaarlijks en meerjaarlijks onderhoud van 323 Stedinhoogspanningsstations, inclusief alle tussenliggende kabels en lijnen. Voor Stedin verricht Joulz Energy Solutions bovendien zeer uiteenlopende bouwkundige werkzaamheden op maar liefst 26.000 locaties. Dit betreft hoogspanningsstations maar ook middenspannings- en gasstations. Om dergelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren heeft de aannemer naast bouwkundige kennis ook begrip nodig van werken nabij hoogspanning. Daarnaast zijn er onderhoudswerkzaamheden voor Stedin die voortkomen uit TensZ, een alliantietussen de netbeheerders TenneT en Stedin. Al deze onderhoudswerkzaamheden voor opdrachtgever Stedin legt Joulz Energy Solutions jaarlijks, in nauw overleg met Stedin, vast in het zogenoemde ActiviteitenPlan of AP.

Procesmatige aanpak

Het AP komt volgens een beproefd en gedetailleerd proces tot stand. Hierbij onderscheiden we drie fasen.

In AP 1, de eerste fase, specificeert Joulz Energy Solutions, op basis van het Meerjaarlijks OnderhoudsPlan, welke onderhoudsactiviteiten wij in het komende jaar gaan doen en op welke stations. Immers, sommige onderhoudswerkzaamheden moeten jaarlijks plaatsvinden en andere veel minder vaak. In overleg met de asset captains van Stedin maken wij een gedetailleerde beschrijving van alle genoemde onderhoudswerkzaamheden.

De tweede fase, AP 2, gaat in op de kostenkant van het jaarplan. De in de eerste fase vastgelegde onderhoudswerkzaamheden werken we uit in de benodigde mensuren en componenten.

In fase AP 3 staat de planning van de onderhoudswerkzaamheden centraal. We zetten dan de onderhoudswerkzaamheden die wij in de eerste fase hebben beschreven, uit in de tijd. Zo weet opdrachtgever Stedin precies voor ieder station in welke periode welke werkzaamheden worden verricht en kan Stedin deze afstemmen met andere netbeheerders of grote klanten.

Joulz Stations binnen

Continue verbeterslag

Het Stedin Onderhoud betreft zeer omvangrijke onderhoudswerkzaamheden van 360.000 manuren op jaarbasis. Omgerekend zijn dit ruim 200 fulltime werknemers. Het opstellen van het omvangrijke Stedin AP voor een bepaalde kalenderjaar begint dan ook al vroeg in het jaar ervoor. Door continu efficiëntie verbeteringen door te voeren, zoals het specifiek beschrijven en afprijzen van onderhoudsactiviteiten in modules zorgen we ervoor dat we het onderhoudswerk transparant, efficiënt en doelmatig inrichten. Zo voeren wij elk jaar een verbeterslag door, meer productie tegen lagere kosten. Het is een precisieklus waarbij de klantwensen voorop staan: samen met de opdrachtgever Stedin zoeken we naar de balans tussen een hoge leveringszekerheid van energie tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

"Het Stedin Onderhoud betreft zeer omvangrijke onderhoudswerkzaamheden van 360.000 manuren op jaarbasis"

"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions