Dienst: Integraal Projectmanagement
Klantsegment: Netbeheer

Bekijk de video

Verzwaring hoogspanningstracé

Tussen Breukelen en Utrecht was het noodzakelijk de hoogspanningslijnen te verzwaren. Joulz Energy Solutions heeft dit nieuwe, verzwaarde 150 kV hoogspanningstracé aangesloten op het 380 kV hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder TenneT. De capaciteit van het tracé tussen Breukelen en Utrecht is verhoogd van 160 MVA naar 600 MVA.

Achtergrond

Het project was noodzakelijk om aan de toenemende vraag naar elektriciteit in het gebied te kunnen voldoen én om de aanvoer van elektriciteit minder kwetsbaar te maken.

De nieuwe lijnen zijn opgehangen aan 26 nieuwe hoogspanningsmasten, die op een nieuwe fundering zijn geplaatst. Een groot project, dat bijna letterlijk 'op kousenvoeten' moest worden aangepakt. De plaatselijke bevolking was allerminst te spreken over de werkzaamheden in de achtertuin.

De rol van Joulz Energy Solutions

Joulz Energy Solutions heeft getekend voor de engineering van het hele project. De verantwoordelijkheden waren:

  • Inkopen van de complete stalen masten uit Duitsland, Frankrijk en Turkije
  • Leveren, aansluiten en testen van de kabels
  • Afmonteren met eindsluitingen
  • In goede staat terugbrengen van het groen op- en rond de bouwlocaties

Het slopen en plaatsen van de masten en het aanbrengen van de kabels heeft Joulz Energy Solutions uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven.

"Verzwaring hoogspanningstracé tussen Breukelen en Utrecht."

"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions