Dienst: Design & Construct Projecten
Klantsegment: Netbeheer

Infraproject Kinderdijk- Schoonhovenseveer

Joulz Energy Solutions beschikt dan ook over een uitgebreide expertise op het gebied van infraprojecten. Een bijzonder voorbeeld hiervan zijn de diverse dijkversterkingsprojecten waarin Joulz Energy Solutions is betrokken. Een mooi voorbeeld is het project Kinderdijk Schoonhovenseveer (KiS).

Vanuit een integrale benadering biedt Joulz Energy Solutions een compleet dienstenpakket waarbij wij samen met opdrachtgevers en leveranciers bouwen aan de toekomstbestendige energievoorzieningen. Wij bedenken, bouwen en beheren energie-infrastructuren. Van advies en engineering tot ontwerp, aanleg, onderhoud en optimalisatie. 

Omleggen kabels en leidingen

Projectleider Marcel van Overbeek: ‘Het waterschap heeft de dijken hier versterkt, door het aanbrengen van grond aan de binnenkant van de dijk. Dat betekent dat een groot deel van de elektriciteitskabels en gasleidingen die in het bestaande tracé lagen, moesten worden omgelegd. Hiervoor is een nieuw tracé aangelegd. Dit werk hebben wij samen met diverse onderaannemers uitgevoerd.’ Het betreft een langlopend project. In 2014 zijn we gestart. Naar verwachting is het werk in de zomer van 2017 gereed.

Samenwerking en overleg cruciaal

Behalve langdurig is dit project ook complex vanwege de vele verschillende stakeholders, afkomstig uit zowel de overheidshoek als uit de commerciële sector. Van Overbeek: ‘De plannen binnen KiS zijn regelmatig aangepast, waardoor we opnieuw moesten engineeren. Een dergelijk project vergt dus de nodige flexibiliteit van de organisatie. Daarnaast zijn goede samenwerking en overleg in een dergelijk complex speelveld cruciaal voor het slagen van het project. Veel overleg en een uitgebreide ondersteuning van de opdrachtgever, bijvoorbeeld op het financiële vlak, horen daar van ons vanzelfsprekend bij. Wij zien dit als een investering in de relatie met de opdrachtgever.’


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions