Dienst: Design & Construct Projecten
Klantsegment: Netbeheer

Project USG-Utrecht Centrum

In het kader van het grootschalige project CU 2030 (zie www.cu2030.nl) worden in het Utrecht Stad Gebied USG een groot aantal projecten uitgevoerd vanuit de gemeente Utrecht. De werkzaamheden concentreren zich met name aan de oostkant van CS rondom het winkelcentrum Hoog Catharijne en aan de westzijde van CS in de omgeving van de Jaarbeurs.

In opdracht van Stedin Netbeheer A&V voert Joulz Energy Solutions vanuit de locatie De Meern al sinds 2009 projecten uit in het centrum van de stad Utrecht rondom het Centraal Station. Het betreft een groot langlopend project met tal van diverse belanghebbenden in een complexe want zeer dichtbebouwde omgeving. Ook worden alle 10 kV middenspanningsruimten onder het Winkelcentrum Hoog Catharijne gerenoveerd en voorzien van nieuwe schakelinstallaties, nieuwe trafo’s en nieuwe gesloten LS- rekken. Want de huidige installaties zijn inmiddels 45 jaar oud en toe aan vervanging. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Stedin en Klepierre, de vastgoedeigenaar van Hoog Catherijne. De overnames moeten regelmatig in de nachten en weekenden plaatsvinden omdat de winkels, kantoren en woningen overdag niet spanningsloos kunnen zijn. Omdat veel van de werkzaamheden wat betreft aanleg, verlegging en verwijderen van kabels en leidingen in combinatie gebeurt met de andere nutsbedrijven (Vitens, Eneco Warmte, KPN) maakt Joulz Energy Solutions gebruik van een vaste onderaannemer. Dit bedrijf verzorgt voor Joulz de BLVC-plannen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) en de verkeersplannen die voorafgaand aan de werkzaamheden ingediend moeten worden bij de gemeente Utrecht in combinatie met de vergunningsaanvraag. 

Op dit moment worden in het USG-gebied veel grote bouw projecten uitgevoerd (kantoren, hotels en parkeergarages) waarvoor Joulz Energy Solutions de inpandige  inkoopstations en netstations inricht. Vooraf overlegt de afdeling Bouwkunde van Joulz Energy Solutions met de diverse aannemers en controleert of de bouwkundige ruimten voldoen aan de eisen van Stedin.

PICT1304

Een groot project dat inmiddels gereed en opgeleverd is aan Stedin is het leveren en inrichten van 9 middenspanningsruimten in de nieuwe ondergrondse parkeergarage van Klepierre aan het Vredenburgplein-Catharijnesingel waar plaats is voor 1.250 auto’s met 5 bouwlagen. Inmiddels zijn in Hoog Catharijne 6 middenspanningsruimten gerenoveerd en opgeleverd aan Stedin. 

WP 20170209 14 00 02 Pro

Op dit moment heeft Joulz Energy Solutions ruim 35 projecten in opdracht van Stedin in het USG-gebied. Deze projecten worden in de periode 2017-2018 uitgevoerd waarbij er maandelijks nieuwe projecten bijkomen. De planning is om in 2017 nog 3 middenspanningsruimten onder Hoog Catharijne te renoveren en ook nog 6 netstations en 8 inkoopstations in de nieuwbouw aan beide zijden van CS. De werkzaamheden vinden plaats met een vast team zowel in de voorbereiding als in de uitvoering.


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions