Dienst: Beheer en Onderhoud
Klantsegment: Netbeheer

Bekijk de video

Mast moet wijken voor nieuwe afrit A16

Rijkswaterstaat gaat een extra afrit maken bij de A16. Er staat echter een hoogspanningsmast in de weg. Daarom verzocht Rijkswaterstaat Stedin de mast te verwijderen. 50 meter verderop komt er een nieuwe mast. Stedin en Joulz Energy Solutions voeren de werkzaamheden samen uit. Een omvangrijk project waar veel bij komt kijken - want de veiligheid en de continuïteit van de energievoorziening mogen niet in gevaar komen.

De huidige mast staat ter hoogte van de kruising van de A16 met de N3. Er loopt hier een bovengrondse 50kV-hoogspanningsroute van Stedin. Paul van der Linden, projectleider Joulz Energy Solutions: ‘Een mast verplaatsen is geen optie, dus kiezen we voor een nieuwe mast op een nieuwe locatie. Vanzelfsprekend willen we rekening houden met omwonenden en met de flora en fauna van het gebied. Ook wisten we dat er in de weilanden langs de route mogelijk niet-geëxplodeerde bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog konden liggen. Al deze aspecten hebben we meegenomen bij de voorbereiding van het project.’

Goede informatieoverdracht

Richard Luykx, projectleider Stedin: ‘We hebben veel overlegd met de eigenaren en de pachter van de grond waar we de nieuwe mast wilden plaatsen. Joulz Energy Solutions en Stedin trokken hierin samen op. Het had onze voorkeur om ondergronds te boren, zodat we geen bovengrondse lijnen meer hebben op die locatie. Deze kosten zouden wij echter niet van Rijkswaterstaat vergoed krijgen. We zagen er daarom van af. In overleg met de eigenaren van de grond kozen we voor een nieuwe locatie voor de mast. Dat is nog niet eenvoudig, want de nieuwe mast moet op ongeveer dezelfde afstand van de masten staan als op de plek waar hij nu is gelokaliseerd.’ Paul: ‘Overleg en goede informatieoverdracht vinden we heel belangrijk. Wij vertelden de omwonenden over de vergoedingen voor het gebruik van de grond, de route naar de bouwplaats en over onze werkzaamheden. Stedin belichtte de juridische kant.’ Richard: ‘Onze afdelingen Juridische zaken en Grondzaken waren intensief bij de gesprekken betrokken. Deze afdelingen regelen bijvoorbeeld de zakelijk recht-overeenkomst met de eigenaar, een volkstuinenvereniging en de schadeafhandeling met de pachter en eigenaren.’

A16 Richard Paul DSC6323

Open boekhouding

Een belangrijk aandachtspunt in zo’n omvangrijk samenwerkingsproject is een nauwkeurige administratie. Richard: ‘In de Project Overeenstemming staan alle afspraken over de vergoedingen. We houden dit heel precies bij, zodat we straks goed kunnen afrekenen met Rijkswaterstaat. We kunnen een open boekhouding neerleggen met een helder verhaal. Dat is belangrijk, zodat we straks snel ons geld binnenkrijgen. Alles wat we nu uitgeven is voorfinanciering.’

Bestemmingsplan

Na de aanloopfase zijn er overeenkomsten gesloten met de eigenaren en pachters van de grond. Daarna volgde de ontwerpfase. Nadat het ontwerp was goedgekeurd, begon het aanvragen van vergunningen. Paul: ‘Je krijgt te maken met verschillende partijen, zoals de gemeente Dordrecht, Waterschap WSHD, Rijkswaterstaat zelf, gebruikers en natuurlijk de omwonenden’. Ook het bestemmingsplan moest gewijzigd worden. We hebben het zo geregeld dat in de nieuwe situatie de voet van de mast binnen de huidige bestemming valt. Zo kan de procedure van het bestemmingsplan bij de gemeente Dordrecht gecombineerd worden met de aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan voor de Rijksweg. Pas als alle vergunningen binnen zijn kunnen we met de werkzaamheden beginnen.’

Gordijnmethode

In maart 2017 was de fundatie voor de mast klaar. Paul: ‘Tussen half april en begin mei gaan we de mast samenstellen en plaatsen we deze op de fundering. In mei gaan we nieuwe hoogspanningslijnen trekken boven de A16. Eerst laten we de oude geleiders op de snelweg zakken om plaats te maken voor de nieuwe. Vanzelfsprekend gebeurt dit op momenten dat het verkeer door Rijkswaterstaat wordt tegengehouden. Het gaat om een paar keer een kwartier dat de monteurs de hulplijnen overbrengen. Dit doen we ’s nachts. Het verkeer zal hierdoor 3 tot 4 nachten kort gestremd zijn. De definitieve geleiders hangen we op een speciale manier, de “gordijnmethode”, op z’n plek.’

Veel afstemming

Op zo’n project is ook veel aandacht voor de veiligheid en de continuïteit van het energietransport. De werkmethodes worden in teamverband na goed overleg en met zorg gekozen. Richard: ‘De Voorziening Niet Beschikbaar, de periode dat de verbinding uit bedrijf is, wordt zorgvuldig gepland zodat de continuïteit van de energievoorziening is gegarandeerd.’ Dit alles vergt veel afstemming, waarbij de deskundigheid en betrokkenheid van alle partijen een belangrijke rol speelt. Rond de bouwvak is de nieuwe mast operationeel. Dit is ruim op tijd: in 2018 wordt de extra afrit aangelegd. 

Bekijk de film over het project

Bijgaande film is gemaakt door Stedin. Het beleid van Stedin aangaande het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wijkt af van dat bij Joulz Energy Solutions.

IMG 20170518 WA0001

170517 Hoogspanningsmast A16 DSCF0654

170517 Hoogspanningsmast A16 IMG 0222

170518 Hoogspanningsmast A16 DSCF0710


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions