Dienst: Design & Construct Projecten
Klantsegment: Duurzaam

Joulz Energy Solutions onderaannemer HSM voor Borssele Alpha en Beta

Wind op zee betaalbaarder maken: dat is het doel van de omvangrijke wind-op-zee projecten Borssele Alpha en Borssele Beta van TenneT TSO. Het betreft prestigieuze projecten vanuit het Nationale Energieakkoord die een belangrijke stap vormen in het betaalbaar maken van wind op zee.

HSM Offshore bouwt de fundatie en het offshore transformatorstation voor het aansluiten van deze beide 700 MW windparken op het elektriciteitsnet. Joulz Energy Solutions is door HSM voor beide projecten gecontracteerd als onderaannemer. Jan Willem Kijlstra, Sales Director: ‘Onze betrokkenheid bij de offshore stations voor Borssele Alpha en ok Beta bewijst dat Joulz Energy Solutions beschikt over een waardevolle expertise op het gebied van hoogspanning die zich uitstrekt tot de offshore windmarkt.’

ondertekening borssele beta 23112017 2

Zittend v.l.n.r.: Jan Verheij (Joulz), Jaco Lemmerzaal (HSM); staand v.l.n.r.: Kerem Kaplan (Joulz), Jan Willem Kijlstra (Joulz), Rob Schrijvershof (HSM), Jannes Kinds (HSM), Anton Weekamp (Joulz), Mark Lammerts van Bueren (Joulz), Wiebe van den Elshout (Andus)

System Integrator

De samenwerking met HSM binnen project Borssele Alpha is in 2017 al gestart en verloopt zeer voorspoedig. Wat is de rol van Joulz binnen deze projecten? Senior Accountmanager Kerem Kaplan: ‘Onze werkzaamheden voor beide projecten zijn identiek. Binnen beide projecten is Joulz Energy Solutions  verantwoordelijk voor de System Integratie van alle High Voltage (HV) componenten op het transformatorstation. Tevens omvat ons werk het ontwerpen van de secundaire installaties en het integreren van het HV SCADA, inclusief het testen en de installatie hiervan. Ook levering en installatie van onder andere de door ons ontworpen besturing- en beveiligingspanelen en de 66kV kabel op het OHVS hoort tot het takenpakket. De onshore commissioning is een gedeelde verantwoordelijkheid met HSM en Iv-Oil & Gas (Iv), eveneens onderaannemer van HSM.’

System Engineering

Samenwerking is het sleutelwoord bij een dergelijk omvangrijk project. Kaplan: ‘Onze mensen werken tijdens het project op locatie samen met de teamleden van HSM en Iv. Tijdens de engineeringfase werkt het projectteam op de locatie van Iv in Papendrecht. Bij de productiestart en na de transitieperiode verhuist het projectteam naar de werf van HSM in Schiedam. De hele installatie wordt bij HSM gebouwd en getest waarna het complete OHVS naar de geplande locatie voor de Zeeuwse kust wordt getransporteerd om aldaar te worden geplaatst en aangesloten. De projectbeheersingmethodiek wordt ingericht volgens System Engineering (SE), zoals voorgeschreven door opdrachtgever TenneT TSO.’

schema wind op zee

De achtergrond: meer windenergie op zee

Borssele Alpha en Beta zijn de eerste grootschalige windparken die worden geconstrueerd onder het Nationaal Energie Akkoord. Naar verwachting is Borssele Alpha in 2019 operationeel, voor 2020 staat Borssele Beta gepland. Tot 2023 breidt TenneT de capaciteit van offshore wind uit met minimaal 3.500 MW.


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions