Dienst: Design & Construct Projecten
Klantsegment: Mobiliteit

Zevenaar-Oost ProRail

Het 150/25 kV onderstation Zevenaar-Oost is gebouwd door Van Gelder Rail en Joulz Energy Solutions in opdracht van ProRail. De nieuw aan te leggen 150 kV-voedingskabels zijn, evenals het bouwkundige gedeelte, door Van Gelder Rail B.V. als hoofdaannemer ontworpen en gerealiseerd.

Joulz Energy Solutions is verantwoordelijk voor de engineering, inkoop en realisatie van alle elektrische installaties van het onderstation. 

Betuweroute

Het nieuwe onderstation Zevenaar-Oost voorziet de bovenleiding van het laatste stukje Betuweroute in Nederland van 25 kV voedingsspanning. Daarvoor dienden de goederentreinen nog om te schakelen van de voedingspanning van de Betuweroute (25 kV wisselspanning) naar de van oudsher aanwezige bovenleidingspanning in Nederland (1.500 V gelijkspanning). Na de realisatie van het nieuwe onderstation is dat niet meer noodzakelijk en kunnen de treinen ongehinderd doorrijden.

IMG 3669

Werken volgens richtlijnen Systems engineering

Joulz Energy Solutions heeft gewerkt volgens een Systems Engineering aanpak (volgens Leidraad Systems Engineering binnen de GWW-sector) door het totale project tot in het kleinste detail te plannen. Deze systematiek werd vereist door ProRail. Allereerst zijn de OBS, WBS en SBS geformuleerd en zijn de eisen vanuit ProRail geanalyseerd. Alle eisen zijn in fasen opgedeeld en er is per werkpakket een verdeling gemaakt om aan te kunnen tonen dat we aan de eisen voldoen. Deze eisen zijn continu bewaakt en getoetst. Op deze manier is aantoonbaar voldaan aan de eisen van de opdrachtgever. De gebruikte software is Relatics. Door het gebruik van templates was het mogelijk om raakvlakken met Van Gelder Rail vast te leggen. Er is een afwijkingenrapport bijgehouden en is er een ontwerpbesluit opgesteld dat meerdere keren met ProRail is gecommuniceerd. De looptijd van het project was van 2015 tot 2017.

DSC01752


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions