Dienst: Design & Construct Projecten
Klantsegment: Netbeheer

Ondergrondse boringen Havengebied voor TenneT

Vanaf begin 2016 voerde Joulz Energy Solutions in het Botlekgebied een hele serie werken uit voor TenneT. De werken bestaan uit het aan- en ombouwen van stations en het aanleggen van diverse hoogspanningsverbindingen. Deze werken zijn met een vast team opgepakt.

Henk Stöpler, senior projectleider: ‘In het Botlekgebied is TenneT het net aan het verzwaren voor meer capaciteit en meer leveringsbetrouwbaarheid. We hebben diverse stations verbouwd en verbindingen aangelegd. In het traject van de Theemsweg naar station Botlek zaten drie gestuurde boringen: één naar station Theemsweg, één onder de Seinehaven door en één naar station Botlek. Die boringen zijn gemaakt om andere voorzieningen te kruisen: het spoor, de haven en de A15.’

Delen van de ondergrondse verbindingen zijn gerealiseerd met verschillende soorten boringen. De verbindingen voerden we vooral uit in de Kabels- en Leidingenstrook van het Havenbedrijf. Dit is een strak gereguleerde strook met verschillende soorten pijpleiding- en kabelverbindingen.

Zandpalen

In maart 2017 is de boring onder de A15 en het spoor uitgevoerd. Henk: ‘Het ging hier om een gestuurde boring uitgevoerd met een tijdelijke casing. We kozen hiervoor omdat er onvoldoende data beschikbaar waren over de fundatiewijze van de A15. Er bestond een vermoeden dat daar zandpalen aanwezig zijn. Daarom hebben we de boring aangepast: er zijn in het verleden in dit gebied een aantal boringen mislukt.  Bij het boorproces wordt onder druk een bentonietmengsel ingebracht. Het gevaar bestond dat deze vloeistof via de zandpalen een weg naar boven zou vinden.’

Boring met casing

‘Omdat we niet zeker wisten of er zandpalen in de grond zaten, is de boring uitgevoerd met een casing. Er wordt dan een tijdelijke stalen buis over de boorstangen heen aangebracht. Daardoor heeft de boorspoeling een goede vrije doorgang, waardoor de vloeistof niet via de geperforeerde laag van de zandpaal naar boven gaat. De casing wordt vervolgens verwijderd voor het intrekken van de buizen. De boringen onder het spoor en de A15 zijn met deze methodiek succesvol verlopen.’ 

Speciale eisen

De werkzaamheden aan diverse 150 kV-verbindingen in het havengebied moesten voldoen aan speciale eisen. Henk: ‘Al het werk is strak gereguleerd, want er lopen veel zware leidingen en hoogspanningsverbindingen door dit gebied. Zo zijn er extra overlegmomenten tijdens het maken van de plannen. We leggen onze plannen steeds ter goedkeuring voor aan de kabel- en leidingenbeheerders. Pas als de kabel- en leidingenbeheerders akkoord zijn kun je starten met het werk.’

Eind 2017 zijn de verbindingen van dit project voltooid. De afrondende werkzaamheden zoals commissioning, testen en inbedrijfstellen staan gepland tot medio 2018.

boringen havengebied1

boringen havengebied2


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions