Dienst: Design & Construct Projecten
Klantsegment: Grootzakelijk

Bouw hoogspanningsstations 150kV/36kV voor grote olieraffinaderij in Antwerpen

Wij voerden in de een groot EPC-project uit voor een grote olieraffinaderij in Antwerpen. Om het concurrentievermogen van de raffinaderij in Antwerpen te vergroten werden de faciliteiten aangepast voor de productie van minder zware stookolie en meer diesel- en gasmotorenolie.

Het gaat hierbij om de bouw van een nieuwe “solvent deasphalting” eenheid en de omzetting van een bestaande ontzwavelingsunit naar een hydrocracking eenheid. Hiervoor is meer elektrisch vermogen nodig en daarom heeft de opdrachtgever besloten twee nieuwe stations te bouwen.

Na een intensief offertetraject heeft Joulz Energy Solutions deze opdracht gekregen.

In grote lijnen bestond de scope van Joulz Energy Solutions uit de volgende componenten:

  • een nieuw 150kV station met daarin een 150kV GIS (gas insulated switchgear);
  • 100MVA transformatoren 150kV/36kV;
  • een 36kV GIS (gas insulated switchgear);
  • laagspanningsverdelers;
  • UPS (Uninterrupted power supply system);
  • een EMCS (Energy monitor control system).

Het project is in 2015 succesvol in bedrijf genomen. Als eerste hebben wij de 150kV installatie onder spanning gebracht. De bestaande 150kV vanaf netbeheerder ELIA en de 150kV afkomstig van de WKK (warmtekrachtkoppeling) van Electrabel zijn overgezet op de nieuwe 150kV installatie waarbij de raffinaderij in bedrijf was en moest blijven. Een risicovolle operatie die wij samen met de opdrachtgever succesvol hebben gerealiseerd. Daarna hebben wij de 36kV installatie onderspanning gezet en vervolgens de 11kV.

Het project kende vele interfaces waarbij een goede samenwerking met de klant, leveranciers en onderaannemers essentieel was.

olie3


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions