Dienst: Design & Construct Projecten
Klantsegment: Netbeheer

Bekijk de video

Project Reddyn 150kV/20kV Middenmeer

In de Wieringermeer in Noord-Holland bouwt Reddyn het grote nieuwe 150kV/20kV hoogspanningsstation Middenmeer. Reddyn is de gezamenlijk serviceprovider van TenneT en Liander. De aanleiding voor het realiseren van het nieuwbouw onderstation is een schaalvergroting van de decentrale windopwek in de Wieringermeer van 110 MW naar 380 MW. Joulz Energy Solutions is als hoofdaannemer bij dit project betrokken.

Hierin gaan wij in op onze werkzaamheden op het project Middenmeer.

Werkzaamheden van Joulz Energy Solutions op het project 150kV/20kV Middenmeer

De bouw van het onderstation bestaat onder andere uit:

 • De aanleg van een 150kV AIS-schakeltuin met 14 velden bestaande uit:
  - 4 compensatievelden inclusief compensatie spoel van 50Mvar;
  - 3 kabelvelden;
  - 6 transformator velden voor 150kV/20kV transformatoren 80MVA;
  - 1 koppelveld.
 • De aanleg van 6 ingerichte transformatorcellen;
 • De aanleg van het 20kV installatiegebouw inclusief tertiaire installaties;
 • De aanleg van alle bijbehorende gebouwen, terreininrichting, hekwerk, etc.

Vooruitlopen op de toekomst

Reddyn heeft plannen om het station Middenmeer in de toekomst verder uit te breiden. Daarom wordt er voor die latere fasen alvast het volgende gebouwd:

 • 1 reserveveld 19 (alleen funderingen);
 • 1 reserveveld 21 (alleen heipalen voor railsysteem en railscheiders;
 • 1 reserveveld 05 (met heipalen langsscheidingsveld).

YUN002

Verloop van het project

Het project verloopt goed. Het is een omvangrijk multidisciplinair UAV-GC -project. In april 2017 zijn we gestart met de engineering. Op 1 mei 2017 vond de nulinspectie van het terrein plaats. Begin juli 2017 werd de eerste paal geslagen. De oplevering staat gepland voor 31 augustus 2018.

Stand van zaken per maart 2018

Binnenkort brengen we de installaties aan in het CDG dat we hebben gebouwd. In de schakeltuin zetten we deze maand de primaire installaties op, daarna volgen uiteraard de secundaire installaties. Ook werken we deze week aan de scherfwanden van de trafocellen. Bovendien wordt er deze weken gewerkt aan de 150kV-verbinding tussen de trafocellen en de velden. Kortom, een omvangrijk en veelzijdig project.


"Wij denken graag met u mee over het verduurzamen, intelligenter en betrouwbaarder maken van uw energie-infrastructuur."

Neem contact met ons op

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions