• Antwoord
  Wat is de privacyverklaring van Joulz Energy Solutions?
  • Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Stedin Groep (Stedin Holding en alle met haar in de Stedin Groep verbonden groepsmaatschappijen, hier verder te noemen ‘Stedin Groep’) de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectie-activiteiten van Stedin Groep. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan wetten die van toepassing zijn of aan gewijzigde zakelijke praktijken.

   Stedin Groep streeft naar een goede afspiegeling van de maatschappij in haar personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging, afkomst of wat dan ook wordt uitgenodigd te reageren op vacatures.

   Stedin Groep hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met je gegevens. De gegevens uit de sollicitatieprocedure zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het invullen en versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Stedin Groep en worden opgenomen in onze database.

   Stedin Groep kan jouw sollicitatiegegevens bewaren indien er een zakelijke behoefte bestaat aan het behoud van jouw gegevens, bijv. door jouw CV te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Jouw gegevens worden dan maximaal 18 maanden bewaard. Na deze periode worden alle gegevens volledig uit het sollicitatiesysteem van Stedin Groep verwijderd.

 • Antwoord
  Hoe vraag ik een VOG aan?
  • Bij het arbeidsvoorwaarden voorstel ontvang je het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag. Dit aanvraagformulier kun je ingevuld inleveren bij je eigen (deel)gemeente. De verklaring wordt binnen 4 tot 6 weken naar je huisadres opgestuurd. De originele verklaring stuur je in het bijgeleverde antwoordenvelop retour naar Joulz Energy Solutions Recruitment.

   Na je indiensttreding bij Joulz Energy Solutions kun je de kosten van de VOG declareren via het declaratieformulier bij je tijdlijsten. Hiervoor moet je de originele bon overleggen.

 • Antwoord
  Kan ik als monteur bij Joulz Energy Solutions werken wanneer ik in een andere provincie woon dan waar de standplaats is?
  • Dit bekijken we per geval en is afhankelijk van de reistijd of het aantal kilometers. Er zijn afspraken met opdrachtgevers over de tijd waarbinnen onze monteurs bij een storing zijn om deze op te lossen.

 • Antwoord
  Wat is de sollicitatieprocedure van Joulz Energy Solutions?
  • Er vinden twee gesprekken plaats, het eerste gesprek met de leidinggevende van de afdeling en de recruiter. Het tweede gesprek met de leidinggevende, een collega van de afdeling en/of de HR adviseur. Afhankelijk van de zwaarte van de functie kan er een assessment plaats vinden of een gesprek met de business unit directeur. Zijn beide partijen positief dan volgt er een arbeidsvoorwaardenvoorstel.

 • Antwoord
  Wat zijn de doorgroei mogelijkheden bij Joulz Energy Solutions?
  • Joulz Energy Solutions biedt haar medewerkers de ruimte om door te groeien. Je bespreekt jouw wensen en de mogelijkheden met je leidinggevende en/of HR adviseur. Samen stellen jullie een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op.

 • Antwoord
  Werkt Joulz Energy Solutions ook met duurzame energie?
  • Ja, Joulz Energy Solutions heeft duurzame energie en de zorg voor het milieu hoog in het vaandel staan. Joulz Energy Solutions heeft bijvoorbeeld medewerkers in dienst die speciaal zijn opgeleid voor het aanleggen en onderhouden van windmolenparken op zee.

energysolutions

Meer informatie over onze dienstverlening
088 895 8200

Joulz Energy Solutions B.V.
Postbus 19230
3001 BE Rotterdam

Contactformulier
Vestigingen

Copyright © 2015-2019 Joulz Energy Solutions